Lager bedre fisk for økt overlevelse

– Tre av Europas viktigste fiskearter står i fare for utryddelse og det er behov for nye ideer for å unngå at de forsvinner helt fra elvene våre.

Det vil være et av hovedbudskapene på en viktig konferanse som starter søndag 17. juni i Arendal. 

Skal redde Europas truede fiskearter
De 15 doktorgradsstipendiatene i IMPRESS programmet kommer fra 10 ulike land og er del av et fireårsprosjekt støttet av EUs H2020 Marie Sklodowska Curie Programme med totalbudsjett på over 40 millioner kroner. I IMPRESS programmet fokuseres det på å forbedre kvaliteten på fisk som settes ut i elvene, noe som ofte må til for å redde Europas mest truede fiskearter. Stipendiatene i programmet har utviklet tverrfaglige ferdigheter som er nødvendig for å lykkes med dette.

70 studenter og forskere fra hele verden vil delta på konferansen som finner sted på Clarion hotell Tyholmen i Arendal fra 17.-19. juni. Konferansen dreier seg om utsetting av fisk som et hjelpemiddel for å opprettholde ville fiskepopulasjoner som vander mellom saltvann og ferskvann, og vil gi stipendiatene mulighet til å presentere resultatene av sitt arbeid.

Villaks, ål og stør er truet
Arbeidet deres er viktig fordi villaks, ål og stør er kritisk truet. Deres naturlige vandringsmønstre forstyrres blant annet på grunn av oppdemming av elver, slik som i Storelva i Agder. De har også blitt ofre for forurensing i elvene og er sårbare for økt vanntemperatur grunnet klimaendringer.

– Det er vanskelig å se for seg at villaksen i Norge er truet, sier Finn-Arne Weltzien, prosjektleder og professor ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Veterinærhøgskolen.

– Men hvis du ser på hva som finnes i butikkhyllene, så er det utelukkende oppdrettslaks. IMPRESS jobber for å sikre at fisk som settes ut i elvene er i bedre form, noe man håper vil øke antallet fisk som blir kjønnsmodne, og dermed hindre at truede arter vil dø ut. Dette vil komme både oppdrettsnæringen og forbrukerne til gode, sier han.

På mange måter er prosjektet fokusert på å forstå den komplekse genetiske koden som kontrollerer reproduksjon, for å kunne sikre er bedre overlevelse av fisk som settes ut i elvene. 

Utdanner fremtidens forskere
Like viktig er det at IMPRESS bidrar til å utdanne fremtidens forskere ved å trene stipendiatene i de sosiale aspektene av dette komplekse temaet, inkludert behovet for å bedre dialogen mellom viktige aktører som er ansvarlige for nasjonale og regionale programmer for utsetting av fisk. Gjennom formidling og offentlig engasjement har alle IMPRESS stipendiatene jobbet for å øke oppmerksomheten rundt disse viktige fiskeartene for å opprettholde biologisk mangfold, samt for de samfunnsmessige fordelene av bærekraftige fiskepopulasjoner.

Som en del av sitt kommunikasjonsarbeid har de blant annet laget filmer, skrevet pressemeldinger og publisert en barnebok om ålens livssyklus. De vil fortsette sin formidling når de besøker Arendal videregående skole onsdag 20. juni for å fortelle skolens elever om sitt arbeid. 

– Denne typen offentlig engasjement er en unik del av IMPRESS, sier Eirill Ager-Wick, som koordinerer programmet sammen med Weltzien.

– Det at prosjektet involverer så mange unge forskere med ulik bakgrunn gir oss en glimrende plattform for videre forskning på det svært komplekse temaet for å bevare truede ferskvannsfiskearter. Kommunikasjonsferdighetene stipendiatene har tilegnet seg gjennom sitt arbeid i IMPRESS er noe som vil hjelpe dem gjennom hele deres karriere, sier hun.

IMPRESS er et samarbeid mellom over et dusin institusjoner i syv europeiske land, og er koordinert av NMBU Veterinærhøgskolen.

Published 15. juni 2018 - 11:30 - Updated 19. november 2019 - 10:55