Åpnet unikt senter for biomedisinsk forskning

– I dag åpner vi mye mer enn et bygg. I dag åpner vi et senter for biomedisinsk forskning, utdanning og videreutdanning av veterinærer og helsepersonell og et sted for innovasjon og teknologisk utvikling. Vi åpner dører for å få frem mer kunnskap og nye metoder til det beste for både menneskers og dyrs helse, sa prorektor for forskning ved NMBU, Øystein Johnsen, da han talte under åpningen onsdag.

SEARCH (Sandnes Education And Research Center Hoyland) er et samarbeid mellom NMBU, Helse Stavanger universitetssykehuset HF og Universitetet i Stavanger.

Prorektor Øystein Johnsen og dekan ved Veterinærhøgskolen, Anne Storset, talte under åpningen av SEARCH.

Foto
Camilla Wiik Gjerdrum

Unikt samarbeid
Senteret skal øke kunnskap om sykdommer, diagnostikk og behandling til nytte for både dyr og mennesker. Det unike ved prosjektet er samarbeidet mellom human- og veterinærmedisin. Kunnskap på tvers av arter er svært verdifull, både fordi medisinske teknikker kan overføres, men også fordi smitte av sykdommer skjer mellom mennesker og dyr, og dyr imellom.

– Det som skal skje av aktiviteter og samarbeid i dette bygget er midt i hjertet av NMBUs arbeid med ny kunnskap for fremtidige generasjoner og klodens beste. Det handler om sammenhengene mellom dyrs og menneskers helse, sammenhengen mellom naturen og det moderne samfunnet, mellom teknologi og helse, og ikke minst sammenhengene mellom utdanning, forskning og innovasjon, sa prorektor Johnsen.

Olaug Bollestad fra Kristelig Folkeparti var med og åpnet SEARCH onsdag 13. juni. Hun er en av politikerne som har stått hardt på for å skaffe midler til forskningssenteret. Hendelsen ble dekket av NRK.

Foto
Camilla Wiik Gjerdrum

Landets ledende akuttmedisinske senter
Også dekan ved Veterinærhøgskolen, Anne Storset, ønsket å berømme arbeidet som er lagt ned før dagens åpning.

– Det er tankevekkende at selv om Veterinærhøgskolen er nærmeste nabo til Ullevål sykehus, så er det her i Sandnes at man får til et så tett samarbeid mellom humanmedisin og veterinærmedisin, sa hun under sin tale.

Storset trakk frem ildsjelene som er noe av årsaken til dagens åpning og berømte veterinær og professor Martha Ulvund for hennes engasjement som er mye av årsaken til at SEARCH står ferdig i dag. Da hun pensjonerte seg var det førsteamanuensis Marianne Oropeza-Moe som tok over prosjektet. Sammen med overlege Nils Petter Oveland fra Stavanger Universitetssykehus har de lykkes med å realisere SEARCH. 

– Ett av våre mål er at dette skal bli landets ledende akuttmedisinske senter, sa Oveland under åpningen.

Han trakk frem flere aktører og mulige prosjekter som kan gjennomføres på grunn av SEARCH. Blant annet jobber teknologer ved Chalmers Universitet i Göteborg med mikrobølgeteknologi for å raskt oppdage blodpropp eller hjerneblødning. Rask og riktig behandling er livsnødvendig.

– Det er også viktig for oss å være en testfasilitet for næringslivet. Verdiskapningen i flere store næringer i Norge vil avta, mens helse- og biomedisinsk industri vil vokse. Ved å bygge et topp moderne forskningsanlegg med avansert diagnostisk utstyr blir vi svært ettertraktet, sa Oveland.

Førsteamanuensis Marianne Oropeza-Moe og overlege Nils Petter Oveland viser frem den topp moderne operasjonssalen i SEARCH-bygningen.

Foto
Camilla Wiik Gjerdrum

Mulighet for å oppstalle gris
Tidligere har NMBU i Sandnes bare hatt sau og geit, men nå blir det mulighet for å oppstalle gris i det nye bygget.

– Gris har mange genetiske, anatomiske og fysiologiske likheter med oss mennesker, og er derfor en god modell å forske på, fortalte førsteamanuensis Marianne Oropeza-Moe.

Det nye bygget er på 400 kvadratmeter og inneholder blant annet grisefjøs til oppstalling til omtrent 35-40 griser og én stor operasjonssal som kan deles opp i fire. Det er planlagt et svært avansert kombinasjonsrom med CT, røntgen og operasjonsmulighet.

– Dette er fremtidens operasjonssal og øker muligheten til svært avansert forskning. Så langt har ingen sykehus i Norge slikt avansert utstyr, men SEARCH kan bli et foregangssted som sykehusene senere kan kopiere, sier Oveland.

Stor støtte til SEARCH
Prosjektet så langt har kostet 37 millioner kroner. Prosjektet er finansiert gjennom et utstrakt offentlig og privat samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og lokale nærings- og finansaktører. I tillegg er det bevilget 20 millioner kroner over statsbudsjettet til prosjektet. Mange trakk frem Rogalandsbenken på Stortinget som en del av årsaken til at SEARCH har blitt realisert.

– Dette er et så utrolig viktig regionalt, nasjonalt og internasjonalt forskningssenter. Det er mye større enn dere forstår, sa Olaug Bollestad fra KrF til latter fra alle som var til stede på åpningen.

Hun fortalte selv om et stort engasjement for SEARCH.

– Vi er i landbruksfylket og oljefylket Rogaland. Her finnes viktig kunnskap og SEARCH er en unik mulighet både faglig og innen utdanning. Vi er ikke ferdige, nå begynner jobben med å fylle senteret med innhold. Hjertelig til lykke, avsluttet hun.

 

Published 13. juni 2018 - 17:05 - Updated 20. juli 2021 - 12:40