Flere mannlige søkere til veterinærstudiet

Tallene fra Samordna opptak ble sluppet torsdag klokken 11. Den viser at veterinær- og dyrepleierstudiene fremdeles er svært populære.

654 har valgt veterinær som førsteprioritet. Av dem er 82 menn. I fjor var tallene 63 menn av 514 søkere. Veterinærstudiet er svært populært, noe vi her ved NMBU Veterinærhøgskolen er svært glade for. For skoleåret 2018-2019 har vi 70 studieplasser som skal fylles. Vi er også glade for at vi har fått tilbake de ekstra studiepoengene for menn slik at vi kan få en jevnere kjønnsfordeling både på studiet og i arbeidslivet.

Antallet som har søkt dyrepleierstudiet har i år flatet ut fra 173 til 188. Av de 188 som har søkt dyrepleierstudiet for neste skoleår er det 13 menn. Dyrepleierstudiet har 30 studieplasser. Det er en liten økning i antallet menn som har søkt dyrepleiestudiet fra 10 menn i 2017 til 13 menn til 2018.

Published 19. April 2018 - 13:18 - Updated 19. April 2018 - 13:18