Starter innsamling av prøver fra dyr og mennesker

Dette er verdens første store befolkningsundersøkelse om hvordan menneskers og dyrs helse påvirker hverandre. Metoden er å se på sammensetningen av mikroorganismer i avføringen til både mennesker og dyr. Innbyggere i Steinkjer og Verdal er de første som gjennom sin deltakelse i HUNT4 inviteres til å bli med på denne banebrytende forskningen.

Er det slik at de som lever tett på dyr får bedre immunforsvar, forebygger sykdom og får mindre allergi? Dette er viktig spørsmål som forskning kan gi svar på. Resultatene av denne forskningen på sammenhengen mellom dyre- og folkehelse vil få stor internasjonal oppmerksomhet, og gi resultater som både landbruket, folkehelsen og næringslivet kan nyte godt av.

Eiere av hund, hest, storfe, sau eller gris
Husdyreiere i Nord-Trøndelag med hund, hest, storfe, sau eller gris vil de bli spurt om å ta avføringsprøver fra dyra sine. De som sier ja får utlevert nødvendig utstyr til å ta og sende inn prøver. Hver person skal levere maks tre prøver fra hver dyreart.

De som allerede har deltatt i HUNT4 vil få informasjonsbrosjyre om hvordan de kan delta i Én helse når de får tilsendt utstyr for av å ta avføringsprøve fra HUNT4.

HUNT Én helse er et tilleggsprosjekt til HUNT4. Veterinærinstituttet er samarbeidspartner sammen med NTNU, NMBU Veterinærhøyskolen og store deler av norsk landbruksnæring.

Published 14. mars 2018 - 14:45 - Updated 14. mars 2018 - 14:45