Simen Myrvang

Hva jobber du med i dag? Hvilke arbeidsoppgaver har du?
Jeg er lektor i dataelektronikk, IKT og matematikk.

Hva er det beste/mest spennende med den jobben du har i dag?
Norges Natur- og Økologigymnas (NNØ) er en nystartet skole som satser på realfag med grønn profil. Det er spennende å være med å lage ett helt nytt opplæringsløp der jeg kan dra inn mye av det jeg lærte på naturforvaltning studiet på NMBU. Da jeg i tillegg underviser i dataelektronikk på Hamar Katedralskole ser jeg muligheter for å kombinere ny teknologi sammen med naturbasert opplæring. 

Hva var veien fra studiene til den jobben du har i dag?
Jeg har en utdannelse innen IT i tillegg til utdannelsen min fra NMBU, så da var det lett å takke ja da jeg fikk tilbud om å fortsette i jobben min hos Møller Mobility Group. Når jeg senere bestemte meg for å flytte ble det naturlig for meg å søke en ny jobb innne naturforvaltning. Jeg fikk da en jobb i Ringsaker kommune innen avløp og forurensning. Jeg ønsket å fortsette bruke utdannelsen min innen pedagogikk, så jeg valgte å søke meg videre til Hamar Katerdralskole. Når NNØ startet opp i 2020 falt det seg natrulig å søke der for å få brukt mest mulig av utdannelsen min. 

Hvordan bruker du det du lærte i utdanningen din i den jobben du har i dag?
Siden NNØ er en nystartet skole er det ikke før elevene kommer på VG2 og VG3 jeg virkelig får bruk for det jeg har lært gjennom naturforvaltning på NMBU, med f.eks. artskunnskap og biologi. Men jeg prøver allerede nå å dra inn relevante eksempler med grønt fokus i matematikken for å få fokus på skolens grunnverdier.

Hvordan bidrar du/jobben din/arbeidsplassen din i arbeidet med FNs bærekraftsmål?
Arbeidsplassen min gir elevene kunnskap i hvordan man kan forvalte naturressursene på en bra måte slik at vi kan benytte oss av de også i fremtiden. Vi fokuserer også på bærekraftighet i flere fag og temaer gjennom hele skoleløpet. 

Hvorfor bestemte du deg for å studere på NMBU?
Jeg hadde i utgangspunktet lyst til å jobbe med noe innen natur etter å ha jobbet flere år som IT-konsulent. Etter litt googling falt valget på NMBU, eller Norges Landbrukgshøgskole som det het den gang. Skolen hadde et bra rykte og jeg kjente flere som skrøt av skolen. Så alt i alt ble ikke valget så vanskelig.  

Hva likte du mest ved å studere på NMBU?
Det er som regel studentmiljøet som blir trukket frem på NMBU, og det er ikke noe unntak hos meg. Jeg engasjerte meg i NF-Laget (Naturforvalterlaget) og i mannskoret Over Rævne, noe som ga meg mange uvurderlige minner fra NMBU. Samtidig likte jeg at mange av fagene og foreleserne holdt ett høyt nivå som gjorde at det faglige ble veldig interessant

Hvilke karrieretips har du til andre som vurderer å ta den samme utdannelsen?
Tja, hva skal man si. Sett opp en plan for hva du har lyst til å arbeide med etter endt utdannelse, og velg fag eter det. Det er mange veier man kan ta på NMBU, så det er greit å ha oversikt over hva man bør prioritere. Utnytt studietiden godt, og bruk en del av den på foreningslivet, men ikke la det gå ut over det faglige.

Simen Myrvang

Foto
Kristin Evensen Mathiesen

Published 25. januar 2021 - 15:01 - Updated 2. February 2021 - 14:08