Sigrid Elise Lium

Hva jobber du med i dag? Hvilke arbeidsoppgaver har du?
Jeg har en delt jobb hvor jeg både er prosjektleder og naturveileder. Som prosjektleder har jeg ansvar for utvikling av ny nasjonalparkutstilling. I denne delen av jobben skal jeg koordinere arbeid i faggrupper med utstillingsdesigner, ivareta fremdrift og sikre lokal medvirkning. Det er et variert arbeid der både naturkunnskap, pedagogikk og kunnskap om prosjektledelse er viktig.

Som naturveileder jobber jeg med formidling om nasjonalparkene i Nordland gjennom både internt og eksternt utviklingsarbeid. Sammen med lokal nasjonalparkforvaltning jobber vi for å øke kunnskapen om verneområdene og motivere folk ut på tur. Dette gjør vi både ved å reise ut på skoler, ta med folk på tur, digital formidlig og ulike arrangementer på besøkssenteret. Jeg jobber også sammen medog lokalt reiseliv om opplevelses- og destinasjonsutvikling

Hva er det beste/mest spennende med den jobben du har i dag?
Det mest spennende med jobben jeg har i dag er at jeg får brukt hele min fagbakgrunn og jobbet med ulike mennesker på tvers av fag. Det er spennende å jobbe i skjæringspunktet mellom bruk og vern. Det er givende å kunne bidra til å skape en forståelse vern av natur og hvorfor dette er positivt. Arbeidet med ny utstilling er spesielt spennende her. 

Hva var veien fra studiene til den jobben du har i dag?
Jeg har hatt flere relevante jobber. Ved siden av studiene har jeg jobbet med reiseliv, events og turister i flere år. Jeg har jobbet som lærer og som pedagog da jeg jobbet på friluftskole og skiskole. Sommerjobben på Hjerkinn som naturveileder ga meg viktig og relevant erfaring for å kunne bli naturveileder i en annen stilling.

Hvordan bruker du det du lærte i utdanningen din i den jobben du har i dag?
Det jeg lærte i utdanningen min har gitt meg en viktig base på alle arbeidsområdene mine. Jeg har en bred fagbakgrunn som er nyttig når jeg skal jobbe med flere ulike tema. Jeg tok først en bachelor i utmarksturisme på Høgskolen i Hedmark (nå Høgskolen i Innlandet), deretter en master i naturforvaltning med fordypning i reiseliv etterfulgt av praktisk- pedagogisk utdanning (PPU) på NMBU. Siden jeg jobber så variert med både undervisning, reiseliv og naturforvaltning får jeg brukt hele utdanningen min jevnlig. I samarbeid med ulike fagområder ser jeg stor verdi i den varierte fagbakgrunnen min.

Hvordan bidrar du/jobben din/arbeidsplassen din i arbeidet med FNs bærekraftsmål?
Hos oss bidrar vi automatisk til FNs bærekraftsmål gjennom jobben vår som er å ivareta nasjonalt viktig natur og bidra til å øke kunnskapen om natur. Vi bidrar til å ivareta livet både på land og i vann gjennom utdanning og kunnskapsformidling. Vi bidrar til økt livskvalitet og god helse gjennom å motivere folk ut på tur.

Vi er Miljøfyrtårn og skal i 2021 se nærmere på hvordan vi kan bruke bærekraftsmålene som inspirasjon til handling. 

Hvorfor bestemte du deg for å studere på NMBU?
Valget var lett da NMBU er det eneste universitet i Norge som tilbyr master i naturforvaltning. Jeg studerte også PPU etter mastergraden fordi Elisabeth Iversen følte dette var noe jeg var laget for. Dette angrer jeg ikke på da jeg har fått mye bruk for PPU i jobben min.

Hva likte du mest ved å studere på NMBU?
Det jeg likte best med NMBU er at det er en stor valgfrihet i fag, og man kan ta ekstra fag hvis man ønsker det. Det var en stor bonus at både studentmiljøet og medstudentene var veldig bra.

Hvilke karrieretips har du til andre som vurderer å ta den samme utdannelsen?

- Det er lurt å bruke litt tid inni all moroa å tenke gjennom utdanningen. Hva vil du egentlig? Velg fag med hjertet og fornuft, ikke bare den ene. Og bruk veilederne på NMBU for gode råd om både fag og veien etter utdanning. 

- En mastergrad leder gjerne til en jobb med mye kontorarbeid, noe det kan være lurt å ha med seg når man velger fag og senere skal søke jobber. 

- Med mindre du skal bli forsker tenker jeg at det er mer nyttig med flere fag, og dermed flere verktøy i verktøykassa, enn det er med en stor masteroppgave. Vel heller 30 sp ekstra med fag og en 30sp master enn 60sp master siste året.

Besøkssenteret Nordland

Foto
Bjørn Jørgensen

Published 21. januar 2021 - 9:36 - Updated 21. januar 2021 - 10:05