Skaper arbeidsplasser og idéer

Det er rom for den som har en god idé og for den som vil lære noe mer enn det som står i pensum. – Jeg bygger min egen arbeidsplass. Det oppsummerer egentlig Eik Lab ganske bra, sier Uzair Aftab.

Han er i gang med å ta en master i datavitenskap med fysikk på NMBU. Men mye av tiden bruker han på å gjøre det han liker aller best, og samtidig på å tenke på tiden etter studiene.

Studentene startet
Det var studentene selv som startet det hele. – Eik Idéverksted var en frivillig studentorganisasjon som startet for seg selv på fritiden. Det har utviklet seg til et veldig fint studentinnovasjonsmiljø, vokst og blitt en suksess, konstaterer Simen Hesleskaug.

Seniorrådgiveren ved NMBU arbeider med det som nå er blitt et formelt tilbud fra universitetet og har byttet navn til Eik Lab. – Vi skjønte fort at dette miljøet kan være med og bidra til kompetanse og hjelp til andre oppstartbedrifter og samtidig være til glede for de oppstartbedriftene som kommer ut av studentmiljøet, sier Hesleskaug.

Da Norge plutselig trengte smittevernutstyr i fjor, kastet Hågen Toverud og de andre studentene på Eik seg rundt for å designe og lage briller og visirer kjapt.

Foto
Hågen Toverud

 Employability
Han snakker om Eik Lab som en måte å skape en glidende overgang til arbeidslivet på. Hovedmålet er å gjøre studentene mer attraktive å ansette. Økt «employability», som han sier det selv.

– Det har ført til et stort antall oppstartselskaper, og til konkrete ansettelser for studenter i prosjekter der vi har hatt samarbeid med næringslivet, forteller han.

Jan Aleksander Eriksen er en av dem som engasjert seg og endt opp med oppdrag. Blant annet for Sensorita og Soundsensing – to firmaer med utspring nettopp hos NMBU.

– Egentlig er jeg løsnings- og produktorientert, sier Eriksen, som tar en master i maskin, prosess og produktutvikling.

 

Lærer selv
– Dette er ikke ting som vi har hatt som fag – kanskje med unntak av litt 3D-design. Men man må jo ta det litt videre, og dette er ting jeg er selvopplært i, sier han.

Jan Aleksander Eriksen og Uzair Aftab har startet selskap samtidig som de har engasjert seg på Eik Lab. – Vi driver med konsulenttjenester, utvikling og programmer, men samtidig prøver vi å rette oss inn mot andre ting, sier Aftab.

– Det å være med i Eik har gjort at jeg vet hva jeg ikke vil drive med og hva jeg vil drive med. Jeg studerer datavitenskap med fysikk. Her har jeg funnet en nisje som interesserer meg mer: Fintek – finansteknologi. Det hadde jeg ikke funnet uten Eik. For eksempel: Hvis du logger deg inn på banken din, ser du en liste over transaksjoner. Det er superkjedelig. Hvordan kan jeg gjøre dette bedre? spør han seg.

Ikke ferdige idéer
Simen Hesleskaug understreker at de som vil inn i miljøet på Eik Lab, slett ikke trenger å komme med ferdige idéer i hodet. Det de må ha, er nysgjerrighet og vilje til å engasjere seg i et miljø.

– Uten innsatsen til studentene i miljøet hadde det ikke gått rundt. Det er ikke et sted du kan regne med at noen kommer og leier deg gjennom. Du må vise engasjement og vilje selv, sier han.

Han har fått spørsmål om Eik Lab er et sted for elitestudenter. – Det er det absolutt ikke. Det er et sted for studenter som vil noe i tillegg til de ordinære studiene, sier han. – De første prosjektene dreide seg mye om programmering og elektronikk, men nå har vi alt fra akvaponi og kunstig lys for plantevekst til soltørking av kakaobønner og avanserte trafikksensorer.

– Det du får, er ikke først og fremst de tekniske hjelpemidlene, men tilgangen til dyktige medstudenter. Etter hvert har vi fått god støtte også fra forskningsmiljø og støttespiller på NMBU. Nå har vi 30–35 prosjekter i forskjellige faser, og i sommer får vi nye lokaler som forhåpentligvis gjør ting enklere, forteller Simen Hesleskaug.

Published 25. mai 2021 - 9:42 - Updated 11. juni 2021 - 11:10