Skal utvikle nye løsninger for robotikk og kunstig intelligens i kjøttproduksjon

Målene med forskningsprosjektet er blant annet å bidra til økt automatisering og bedre arbeidsforhold i kjøttbransjen.

– RoBUTCHER skal utnytte fremskritt innen kunstig intelligens og robotforskning til å gjøre automatisering mer tilgjengelig for kjøttprodusenter uavhengig av produksjonsvolum slik at det legges til rette for en mye bredere standardisering og optimalisering av kjøttbearbeidingen enn i dag. Prosjektet har også som mål å sikre et langt bedre arbeidsmiljø i bransjen ved å redusere mengden farlige og repetitive oppgaver for arbeidstakerne, i tillegg til økt sikkerhet og likebehandling, sier Alex Mason, som er prosjektleder for RoBUTCHER og forsker ved NMBU.

Betydelig EU-støtte

RoBUTCHER er et samarbeidsprosjekt mellom ti internasjonale aktører og med betydelig EU-støtte, hvor NMBU – Norges miljø- og biovitenskaplige universitet – er koordinator. Prosjektet ledes av forsker Alex Mason ved fakultet for realfag og teknologi (REALTEK). Dette er første gang fakultetet har koordinatoransvar for et forskningsprosjekt innen EUs Horizon 2020-program.  

– Det er et stort privilegium å få ansvaret for å koordinere et H2020-prosjekt. Det viser at REALTEKs bidrag til økt robotisering og automatisering i næringsmiddelindustrien holder et meget høyt forsknings- og innovasjonsnivå. Prosjekter som RoBUTCHER styrker også REALTEKs ambisjon om å bidra internasjonalt til økt matsikkerhet og bedre helse og velferd, og skal være en drivkraft for ny innovasjon og infrastruktur i bransjen, sier Mason.

Bedre arbeidsforhold i kjøttindustrien

I RoBUTCHER-prosjektet skal partnerne utvikle ny teknologi for å bidra til å løse utfordringer forbundet med linjeproduksjon. Fordi alle punktene i produksjonslinjen er avhengige av kontinuerlige leveranser fra det forrige, vil hele produksjonslinjen bli påvirket dersom ett punkt svekkes eller stopper opp. Dette skal løses ved hjelp av såkalte fabrikk-celler, også kalt Meat Factory Cells (MFC). 

Fabrikk-cellene skal fungere som enkeltstående produksjonsenheter med helautomatisert oppskjæring av kjøtt. Dette innebærer at maskiner kan overta det meste av det tyngre løfte- og skjærearbeidet forbundet med dagens kjøttproduksjon i en automatisert og fleksibel prosess. Ifølge EU er fabrikker for kjøttproduksjon blant de arbeidsplassene i Europa som har lavest kvalitet for dem som jobber der i dag.

Potensial for store endringer i sektoren

Fabrikkcellene kan tilpasses ulike produksjonsvolum, og skalerbarhet og fleksibilitet er derfor viktige stikkord. Skalerbarheten kan bidra til at mindre kjøttprodusenter i langt høyre grad enn i dag får tilgang til teknologi for automatisering av produksjonen. Dermed kan det bli lettere for lokale produsenter med et mindre produksjonsvolum å drive lønnsomt.

Kjernen i RoBUTCHER er robot-teknologi med fokus på kunstig intelligens og kognisjon, samt integrering med flater for menneske-robot-samhandling og kognitiv mekatronikk.

RoBUTCHER bygger videre på pågående forskning ved NMBU i prosjektet MeaTable.

– RoBUTCHER er et banebrytende konsept i kjøttindustrien, og hvis det lykkes, vil det føre til utviklingen av kanskje et av de mest avanserte robotsystemer hittil. Et slikt fremskritt er ikke uten utfordringer, for få materialer er så elastiske og varierte som kjøtt. Derfor er kjøttprodukter noe av det vanskeligste å forstå og håndtere for robotsystemer. Til alt hell har flere av partnerne i RoBUTCHER erfaring med disse problemstillingene fra tidligere og pågående aktiviteter, sier Mason.

Hele verdikjeden representert

RoBUTCHER-prosjektet forener et bredt spekter av partnere fra hele verdikjeden i kjøttproduksjon i syv europeiske land.

– Prosjektpartnerne representerer alle deler av kjøttindustrien i Europa. Samlet har de inngående kunnskap om industrien, evne til å utvikle kunnskap gjennom forskning og evne til å levere til sluttbrukerne gjennom leverandører. I tillegg inngår en gruppe sluttbrukere i prosjektet, noe som sikrer at RoBUTCHER leverer det produsentene faktisk ønsker, sier Mason.

Published 4. mars 2020 - 10:32 - Updated 11. February 2021 - 18:55