Skal forske på hvordan klimaendringer påvirker sårbarhet for denguefeber

Denguefeber er den myggoverførte virussykdommen i verden som sprer seg raskest.

Den forårsaker ca. 390 millioner infeksjoner og 22.000 dødsfall årlig. Det finnes for tiden ingen kur og en nylig godkjent vaksine gir ikke fullstendig beskyttelse.

Kartlegger hvordan klimaendring påvirker sårbarhet

Et nytt forskningsprosjekt, finansiert av Norges forskningsråds Klimaforskprogram skal kartlegge hvordan forandringer og variasjoner i klima påvirker samfunnets sårbarhet og risiko for denguefeber, langs Mekongelven i Laos og Thailand. Prosjektet mottar også finansiering fra og Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Prosjektet har oppstartsmøte i Khon Kaen i nordøstre Thailand 29. – 30. januar 2018.

Hans Overgaard ved NMBUs Fakultet for realfag og teknologi er hovedforsker i prosjektet. Han har lang erfaring fra regionen og lang erfaring med vektorbårne sykdommer som malaria og dengue. Han leder også et annet forskningsprosjekt på dengue i det nordøstlige Thailand.

- Klimaendring er for tiden en av de viktigste globale problemene. Klimaendringer påvirker helse direkte gjennom ekstremvær og indirekte gjennom virkninger på vannkvalitet- og kvantitet, temperatur, sosial infrastruktur - og gjennom direkte effekter på sekundære organismer, slik som sykdomsvektorer. Sørøst-Asia regnes som et av de områdene som er mest sårbare for effektene av klimaendringer, sier Overgaard.

Stikkmygg er kjent som overfører, også kalt vektor, av mange farlige tropesykdommer - som malaria, gul feber og mange virussykdommer. Dette forskningsprosjektet fokuserer på denguefeber, men resultatene kan også ha overføringsverdi for Zika- og chikungunyavirus.

Saken fortsetter under bildet

Aedes aegypti - kan overføre dengue, Zika, chikungunya og gulfeber (republisert fra Wikipedia med GNU Free Documentation License)

Foto
Muhammad Mahdi Karim

Tverrfaglig fokus

I prosjektet vil forskerne kombinere sykdomsovervåking, entomologi, meteorologi, samfunnsøkonomi, kunnskap, holdninger, praksis og arealbruk med fremtidige klimascenarier og trender i befolkningsutviklingen for å forutsi potensielle endringer i samfunnets sårbarhet og risiko for denguefeber-utbrudd i grenseområdene i disse to land.

- Prosjektet er komplisert logistisk, men jeg er veldig glad for å kunne samarbeide med noen gode internasjonale partnere, sier Overgaard.

Partnerne i prosjektet er Khon Kaen University og Asian Institute of Technology, begge i Thailand; University of Health Sciences i Laos; Pasteur Institute i Paris; Umeå universitet i Sverige og Baldwin Wallace University i USA.

- En samlet vurdering av disse faktorene er avgjørende for å utvikle bedre tilpasningsstrategier på lokalt og regionalt nivå. Dette fordi det å vurdere potensielle helseeffekter av klimaendringer krever forståelse av befolkningens sårbarhet og evne til å respondere på endrede forhold. Studielandene er begge sårbare for både direkte og indirekte effektene av klimaendringer, sier Overgaard.

Vil bidra i kampen for å kontrollere dengueutbrudd

Klimaendringer påvirker allerede luftfuktighet og temperaturer i mange deler av verden, og kan forårsake flommer, tørke, sykloner, jordskred, stigende havnivå og økosystemendringer. Nylige studier antyder at endringer i temperatur og luftfuktighet allerede har en negativ effekt på folkehelse.

Dengue, Zika og chikungunya er myggoverførte arbovirus. Høyere temperaturer påvirker både mygg- og virusutvikling, og nedbør kan øke forekomsten av mygg. Hittil har ingen omfattende modeller målt klimaskapt sårbarhet, vektorøkologi og sosio-økonomiske forhold sammen med sykdomsdynamikk og disse faktorenes påvirkning på dengue-utbrudd.

Dengue kartlegges ofte globalt, men utbredelsen av dengue drives av lokale mønstre påvirket av fin-skala, sosio-økonomiske, miljømessige, virologiske og demografiske faktorer.

- Jeg håper at vi mot slutten av prosjektet kan bidra med resultater som vil være nyttige i kampen for å kontrollere dengue og med det bedre mulighetene for at folk kan leve sunt liv, konkluderer Overgaard.

Forskningsrådets KLIMAFORSK-program har, ifølge egen nettside "delt ut 68 millioner kroner til åtte prosjekter som skal studere effekter av klimaendringer på natur og samfunn. I kompetanseprosjektene deltar brukere fra næringsliv og/eller offentlig sektor. Alle prosjektene er blitt vurdert av internasjonale fageksperter og prosjektene som får midler har fått svært god vurdering. Til sammen fikk Forskningsrådet inn 89 søknader til nærmere 800 mill. kroner."

Mygglarver klekkes i slike vannbeholdere som er meget vanlige i husholdninger i Thailand og Laos. Noter den større beholderen til høyre.

Foto
DENGUE-INDEX

Published 25. januar 2018 - 16:24 - Updated 16. juli 2021 - 11:55