Sanselig naturfagsundervisning

– Jeg er opptatt av samspillmulighetene mellom kunstfagene og naturfaget, og da særlig det å øve berøringer med verden, skriver NMBU-professor Østergaard i en artikkel i tidsskriftet Bedre skole i 2013 (PDF).

Les mer om koblingene mellom musikk og realfag i denne forskning.no-artikkelen: Sanselig naturfagsundervisning.

Published 7. november 2016 - 13:37 - Updated 13. juli 2021 - 11:03