En helskoletilnærming til utdanning for bærekraft

Helskoletilnærmingen handler, kort sagt, om å engasjere elever, studenter og alle skolens ansatte i meningsfylt samarbeid for å skape et mer bærekraftig samfunn, lokalt og globalt. Det starter med å gjøre selve skole til en bærekraftig institusjon. For å vise hvordan helskoletenkning kan se ut i praksis, har Rosalie Mathie og Arjen Wals har utarbeidet en rapport med eksempler fra hele verden, inkludert Universitetsskoleprosjektet ved NMBU (se side 79 i rapporten). 

Rosalie Mathie er stipendiat ved NMBU. Arjen Wals er professor ved Wageningen University i Nederlend og gjesteprofessor ved NMBU. Rapporten Whole School Approaches to Sustainability: Exemplary practices from around the world ble først presentert på WSA International Conference i Lunteren, Nederland, 28.-30. mars 2022. Den kan nå lastes ned her: 

 

Published 23. mai 2022 - 11:30 - Updated 30. august 2022 - 15:56