Webinar om tverrfaglighet og bærekraftig utvikling

Hvordan kan skolen utdanne handlekraftige elever som ikke bare har en teoretisk forståelse av bærekraftsutfordringene, men også redskaper til å handle for å løse disse utfordringene? 
Se professor Astrid Sinnes sitt webinar "Fra teoretisk forståelse av problemer til endringsvilje og handlekraft" fra 21. september 2020.
Published 14. oktober 2020 - 13:05 - Updated 14. oktober 2020 - 13:12