Minneord Arnold Hofset

 

Arnold Hofset ble født 8. oktober 1928 og døde 26. januar 2021. Han vokste opp i Vinje i Sør-Trøndelag med lærerforeldre. Han gikk selv på Levanger lærerskole og seinere Statens gymnastikkskole. Han hadde jobber som lærer og skolepsykolog inntil han i 1965 ble ansatt ved Universitet i Oslo hvor han også oppnådde doktorgraden. Den var grunnlaget for boka Evnerike barn i grunnskolen. Boka skapte debatt, mange mente at det ikke var behov for spesiell tilrettelegging for evnerike barn. I 1972 ble Arnold ansatt som professor i pedagogikk ved NLH og ble der til han gikk av med pensjon i årsskiftet 95/96.

Ved NLH engasjerte han seg i høgskolens ledelse, var prorektor, og satt i flere utvalg. Samtidig underviste han i pedagogikk i lærerutdanninga. Han deltok også svært aktivt i utviklingen av universtetspedagogikken og var sentral i Kontakt- og informasjonsutvalget for universitetspedagogikk (KIUP) under Det norske universitetsråd. KIUP bidro til felles krav om pedagogisk basiskompetanse for lærere i UH-sektoren. I denne perioden veiledet han også Kjetil Steinsholt og Aksel Hugo fram til doktorgrader i pedagogikk. I tillegg til dette skrev han bøker innen ulike fagfelt. Dette gjenspeiles i boktitler som Differensiering i småskolen. Standpunktprøver i helselære og matematikk. Innføring i landbruksbiologi. Å undervise studenter. Pedagogikk for videregående skole og voksenopplæring.

LPU-medlem Arnold Hofset kommenterer foredraget

Foto
LPU

Vi husker Arnold som et engasjert, lekent og imøtekommende menneske. På vei i bil til og fra jobb lyttet han til lydbånd for å lære språk og avla eksamen i en rekke fremmedspråk. En gang vi var i Italia på en konferanse i det europeiske nettverket for undervisning og rådgivning i landbruket, EESE, dukket han ikke opp til middag. Etterpå fortalte han at han hadde vært i møtet i den lokale Rotary-klubben i byen for å snakke med medlemmene der.

Arnold var sportslig anlagt. Han fortalte at han og kona ofte tok seg en dans på stuegolvet og de gikk turer. Videre fortalte han om flyturer med sønnen. I den alderen folk flest slutter med utfordrende idretter, kjøpte han seilbrett og kunne observeres surfende både på Semsvannet i Asker og ved Oslofjorden.

Da lærer- og rådgiverutdanningen ble avsluttet ved Sem i Asker, gjorde Arnold et betydelig utredningsarbeid for å re-etablere lærerutdanning ved NLH. Han deltok i det nasjonale fagrådet for PPU (Praktisk pedagogisk utdanning), og hadde god kontakt med ledelsen ved NLH om dette. I sum bidro dette arbeidet til at NLH i 1997 kunne fortsette å være en institusjon for lærerutdanning, både for lærere i videregående skole og for ansatte ved NLH og Norges Veterinærhøgskole.

Etter at Arnold ble pensjonist, var han selvsagt faglig engasjert og deltok i flere seminarer i lærerutdanningene ved NMBU om temaet evnerike barn i skolen. Flere mastergradsstudenter har hatt gleden av møte Arnold og skrevet mastergradsoppgaver om elever med stort læringspotensialet i realfagene. Det at elever skal få faglige utfordringer tilpasset deres nivå, samtidig som de tilhører et trygt læringsmiljø har vært sentralt i Arnolds engasjement. I dag tilbyr blant annet NMBU enkeltemner for elever i videregående skole, som er et direkte tiltak i Arnold Hofsets ånd. Vi minnes Arnold først og fremst som et fritt og ansvarlig menneske, og som en pioner innen pedagogikkfeltet og lærerutdanningene ved NLH.

 

NMBU 5. mars 2021. Aksel Hugo, Hans Erik Lefdal, Solveig Strangstadstuen, Knut Omholt

Published 9. mars 2021 - 9:40 - Updated 9. mars 2021 - 14:01