– Vi har hatt stor glede av samarbeidet

– Vi ansatte ser hverandres undervisning i pedagogikk og drøfter forskning og utdanningspolitikk knyttet til lærerutdanningene i våre land, sier Solveig Strangstadstuen.

– Vi har hatt stor glede av samarbeidet.

Strangstadstuen er amanuensis ved Institutt for læring og lærerutdanning og underviser i emnene pedagogikk og didaktikk. Hun forteller at også studentene har nytte av samarbeidet:

– Studentene fra Praha er opptatt av hvordan våre lærerstudenter øver undervisning utendørs og hvordan studentene gir hverandre tilbakemeldinger. Utdanning for bærekraftig utvikling er et sentralt tema.

Det er ikke første gang pedagoger fra de to universitetene samarbeider, forteller Strangstadstuen.

Første gang kollegene fra Ås og Praha møttes, var i et treårig prosjekt i SOCRATES COMENIUS 2.1 fra 2005 til 2008 med partnere fra åtte europeiske landbruksuniversiteter. Det ble ledet av Le Centre d’Experimentation Pedagogique i Florac. Partnerne samarbeidet om å planlegge, utforske og beskrive metoder for problemløsning i videregående skole. Metodene ble prøvd ut i skolene.

– Vi håper at vi høsten 2021 kan invitere Praha-gruppen til å delta i våre undervisning, utferder og møter sammen med våre studenter, sier Strangstadstuen.

 

Utvekslingsprosjektet er finansiert av EEA and Norway Grants Bilateral Cooperation.

 

 

Published 27. januar 2021 - 13:55 - Updated 28. januar 2021 - 8:59