PhD-emne: Forskerens egen utvikling

I kurset Forskerens egen utvikling tar vi for oss de personlige utfordringer en kan møte i en PhD-utdanning eller lignende kvalifisering. Målet er at deltakerne skal bli bevisst hvilke krefter og konflikter som kan gjøre seg gjeldende i slike forløp - Hvordan arbeide med forskning når en møter motstand? Deltakerne skal se hvordan de kan finne inspirasjon til å overkomme dilemmaer. Og de skal erverve seg et språk til å kunne kommunisere med andre om de viderverdigheter en kan komme ut for i utviklingsprosesser.

Meld din interesse ved å sende en mail til knut.omholt@nmbu.no (med navn, institusjon og tema for Ph.D.-studiet)

 

Published 25. september 2020 - 10:40 - Updated 24. september 2021 - 14:41