Susanne Lund Johansen

 Susanne Lund Johansen jobber nå som arealplanlegger i Hvaler kommune.

Susanne Lund Johansen jobber nå som arealplanlegger i Hvaler kommune.

Foto
susanne Lund Johansen
Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg jobber som fagleder for planavdelingen i Hvaler kommune. Hvaler er en nydelig øykommune i Østfold, med unike naturverdier og kulturlandskap. Samtidig er det stort utbyggingspress, fordi kommunen er en populær hyttekommune som også har stadig økende innbyggertall. Dette gjør det spennende og utfordrende å jobbe med arealplanlegging her. Arbeidsdagene går med til å vurdere reguleringsplaner for alt fra boligområder til pukkverk, vurdere konsekvensutredninger og rullere kommuneplanens arealdel. Dette høres kanskje tørt og abstrakt ut for mange, men i min jobb kommer man virkelig inn på et av de store spørsmålene innen naturforvaltning: hvordan kan vi bruke arealene våre slik at vi får en god samfunnsutvikling samtidig som vi bevarer miljø, naturområder, kulturminner og matjord?   

Hvorfor valgte du å studere på NMBU?
Jeg har alltid vært opptatt av natur, miljø og samfunn, og da jeg oppdaget studiet naturforvaltning ved NMBU var det liten tvil om at dette var midt i blinken for meg. NMBU har lang tradisjon for studieprogrammet, og utdanningen har et godt rykte – med god grunn!

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
Av konkrete fag har jeg hatt særlig nytte av juss, statistikk og naturforvaltningsemnene. Men det viktigste er nok at studiet har gitt meg god vurderingsevne og evne til å finne, analysere og videreformidle informasjon. Jeg opplever at jeg har fått god innsikt i hvordan natur og samfunn påvirker hverandre, og at utdanningen er et solid utgangspunkt for mange ulike yrkesveier.

Råd til kommende studenter?
Skaff deg relevant sommerjobb. Det er lærerikt og tar seg veldig godt ut på CV’en, noe som gjør veien til fast jobb etter studiene mye lettere. Dessuten anbefaler jeg å velge juss-emner. Noen arbeidsdager føler jeg at jeg i praksis jobber som jurist, og slik er det i mange jobber som vi naturforvaltere havner i, enten vi liker det eller ei. Til slutt vil jeg anbefale alle å dra på utveksling, rett og slett fordi det er et minne for livet.

Published 26. February 2015 - 14:07 - Updated 29. juni 2017 - 13:57