Fra naturforvalterstudiet til Bjørneparken

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Karen Johanne Gulsvik fullførte masterstudiet i Naturforvaltning i 2013 og jobber nå som konstituert daglig leder i Rovviltsenteret Bjørneparken

Karen Johanne Gulsvik fullførte masterstudiet i Naturforvaltning i 2013 og jobber nå som konstituert daglig leder i Rovviltsenteret Bjørneparken

Foto
Karen Johanne Gulsvik
I dag jobber jeg som konstituert daglig leder i Bjørneparken Rovdyrsenter. Rovdyrsenteret er ett av tre nasjonalt autoriserte informasjonssentre for rovdyr i Norge. Vår oppgave er å gi nøytral, faglig, saklig og helhetlig kunnskap om de fire store rovdyrene i norsk natur; bjørn, ulv, gaupe og jerv. Rovdyrsenteret skal bidra til å skape større forståelse mellom partene i rovdyrdebatten og rovviltets rolle i norsk natur, og bidra til bru- og tillitsbygging mellom næringene, lokalbefolkningen, forvaltning og forskning. Dette skal blant annet gjøres gjennom vårt interaktive opplevelsessenter, vi underviser barn og unge, arrangerer foredragskvelder og tar imot grupper.

Hvorfor valgte du å studere på NMBU?
Jeg valgte NMBU på grunn av min interesse for vilt og skog. For meg var det på Ås jeg fant det beste og mest interessante tilbudet. Det er et usedvanlig godt studiemiljø, god kontakt mellom forelesere og elever samt mange spennende fag å velge i. Dyktige studieveiledere sørger for å hjelpe deg på rett spor ved valg av fagkombinasjoner.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
Jeg har hatt god nytte fra spesielt viltfagene jeg tok på NMBU, jeg fikk også mange gode kontakter som jeg har nytte av i min jobb i dag.

 

Karen Johanne Gulsvik på jobb i Bjørneparken

Karen Johanne Gulsvik på jobb i Bjørneparken

Foto
Karen Johanne Gulsvik
Råd til kommende studenter?
For meg har det vært aller viktigst å velge fag og retning etter interesse. Det er viktig å drive med noe man synes er spennende. Det er også positivt å få en bredde i fagkombinasjonen slik at man passer inn i mange ulike jobber uten å måtte omskolere seg. 

Published 26. February 2015 - 13:31 - Updated 29. juni 2017 - 14:05