Ingrid Norén: rett ut i jobb etter naturforvalterstudiet

Ingrid Norén jobber som Naturforvalter i Multiconsult.

Ingrid Norén jobber som Naturforvalter i Multiconsult.

Foto
Therese Loe, Multiconsult
Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg jobber som naturforvalter i Multiconsult, på seksjon for arealplan og utredning. Mine oppgaver er knyttet til tidlig fase i samferdselsprosjekter og omhandler for eksempel konsekvensutredninger. Jeg jobber primært med problemstillinger knyttet til friluftsliv, naturressurser og naturmiljø i ulike prosjekter. Det kan innebære feltarbeid, rapportskriving, møtevirksomhet, fremstilling av temakart i GIS osv.

Hvorfor valgte du å studere på NMBU?
Fordi jeg visste at jeg ville ha en «grønn profil» på utdanningen min, men ikke var helt sikker på hvilken retning jeg ville gå. NMBU hadde et bredt spekter av interessante fag og valgfrihet til å sette det sammen på en måte som passet meg. I tillegg hadde jeg hørt mye positivt om studentmiljøet, som viste seg å stemme.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
Utdanningen min, og særlig mastergraden, har vist seg direkte relevant flere ganger. Jeg valgte en faglig sammensetning med planfag, jus og naturfag, som har vist seg å være en svært nyttig kombinasjon, ettersom man ofte må forholde seg til planprosesser når man forvalter naturen. Emnene «Tverrfaglig konsekvensanalyse» og GIS er nok de fagene jeg i størst grad har kunnet overføre direkte til jobben min, og jeg er veldig fornøyd med at jeg fikk med meg begge disse. Tverrfagligheten har også vært en stor fordel.

Råd til kommende studenter?
Tenk gjennom hva du ønsker å jobbe med så tidlig som mulig, og velg fag som gjør deg mer salgbar innenfor det feltet. Forsøk å få relevante sommerjobber, der får man gjerne en følelse hva som kan være lurt å ha med seg fra skolebenken. Det er ikke alle emner som er like morsomme der og da, men som man virkelig ser nytten av i ettertid.

Published 20. February 2015 - 14:52 - Updated 29. juni 2017 - 14:06