Naturforvaltning
Arkiv - NF

Andreas Tveteraas: Havmiljø i WWF

Andreas Tveteraas (31) Havmiljørådgiver, Verdens Naturfond.

Andreas Tveteraas: Havmiljø i WWF

Hva har du gjort etter endt utdanning?
Selv om naturvern i havet ikke er hovedfokuset i naturforvalterstudiet, jobber jeg nå som havmiljørådgiver i WWF-Norge.

En lærerik og utfordrende jobb!

Hva innebærer jobben?
- Norges hav- og kystnatur utsettes for en lang rekke trusler, fra blant annet petroleumsvirksomhet, skipsfart, fiskerier og akvakultur. Jeg jobber hovedsakelig med miljøproblemene relatert til skipsfart, slik som giftige bunnstoffer, ballastvann og oljeutslipp. Dessuten deltar vi aktivt i arbeidet med en marin verneplan, for verne marint biologisk mangfold gjennom opprettelsen av et nettverk av verneområder. Dette er en prosess som vil gå over flere år, og der WWFs oppgave er jobbe for at verneomfang og verneforskrifter gir en reell beskyttelse av et representativt utvalg av havnatur.

Mye av arbeidstiden går med til høringsuttalelser, møter og kontakt med presse. Etter endte studier er det deilig å endelig jobbe med aktivt naturvern!

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 6. juli 2017 - 15:03