Naturforvaltning
Arkiv - NF

Astri Fagerhaug: Vassdragsforvalter

Astri Fagerhaug (30) arbeider som vassdragsforvalter i Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten.

Astri Fagerhaug: Vassdragsforvalter

Hva jobber du som i dag?
Jeg jobber som vassdragsforvalter i Oslo kommune. Jeg overvåker vassdragene i kommunen med hensyn til vannkvaliteten i bekker, elver og innsjøer. Jeg jobber med tilsyn av nedbørsfeltene i drikkevannskildene, og kommer med faglige innspill til forbedring av kvaliteten av rørvannet. I tillegg deltar jeg i tverrfaglige prosjekter og utarbeider fagrapporter.

Opplever du at din Mastergrad i Naturforvaltning er relevant for din jobb?
Utdannelsen min er faglig svært relevant i forhold til den jobben jeg gjør. Spesielt de to siste rene av utdannelsen, og hovedkurset i vannressursforvaltning har kommet godt med. Jeg valgte å skrive hovedoppgaven min i samarbeid med Oslo kommune, og det hadde nok mye å si for at jeg fikk denne jobben.

Hvilket inntrykk har du av arbeidsgivernes forhold til UMB?
Jeg har inntrykk av at arbeidsgiverne har et godt inntrykk av UMB. Vann- og avløpsetaten har ansatt mange med bakgrunn fra UMB, blant annet sivilingeniører og folk med vannfaglig bakgrunn. Det virker som arbeidsgiverne vet at kandidater fra Ås er kompetente.

Hvorfor begynte du studere ved UMB?
Jeg begynte studere ved UMB fordi jeg er glad i natur. I ettertid må jeg si at det beste med studere på UMB er det gode studentmiljøet. I tillegg gir Mastergraden i Naturforvaltning meg et bredt utvalg av jobbmuligheter.

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 6. juli 2017 - 15:01