Ivar Lien: Forsker på miljøeffekter av tungmetaller

Kan du fortelle litt om din nåvræende jobb?
- Jeg er engasjert som forsker ved FFI, der jeg jobber med miljøeffekter av tungmetaller i jord og vann. Arbeidet består i hovedsak av gjennomføre forsøk som kan bringe fram ny viten om opptak av tungmetaller i akvatisk fauna, spesielt fisk.

FFI er en sosial og faglig utviklende arbeidsplass. Vi har de tre siste årene blitt kret til landets 3. mest attraktive arbeidsplass, kun slått av Statoil og Hydro. Hvert år tar FFI inn et stort antall sommerstudenter, som får jobbe i prosjekter innen sitt eget fagomrde. Mulighetene er ogs gode for master- og PhD-oppgaver ved instituttet.

Ivar forteller litt om sin bakgrunn:
- Før min nåværende jobb, hadde jeg to interessante år ved Norsk Hjortesenter på Svanøy i Sogn og Fjordane. Dette er et nasjonalt kompetansesenter for hjort. Jobben innebar å sørge for faglig utvikling innen viltforvaltning og hjorteoppdrett, med kurs, rådgiving, og konsulentoppdrag.

Hvorfor valgte du studere ved NMBU?
- Interesse for naturfagene gjorde at jeg ønsket høyere utdanning på området. På ungdomsskolen og på videregående ble jeg fortalt at Ås hadde landets beste studentmiljø. Der kunne jeg bygge opp min egen utdanning som var både mer tverrfaglig og profesjonsrettet enn det jeg kunne få til andre steder.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
- Utdanningen på Ås har gitt meg anledning til jobbe med det jeg er interessert i. Nå blir jeg betalt for kombinere kunnskap med kreativitet. Gode vennskap ble det også under studietiden. Jeg ville ikke vært foruten årene på Ås.

Råd til kommende studenter?
- Hvis man er usikker på hva man skal velge, må man følge sine grunnleggende interesser og magefølelsen. Høyere utdanning bør gjennomføres etter egen interesse, ikke for fylle noen andres forventninger.

Ivar forteller videre:
- NMBU er en fin arena for utvikle et høyt faglig nivå med god bredde. Men det er i lag med kolleger og i nettverk de mest interessante ideene utvikles. Uten det gode nettverket fra Ås hadde jeg ikke hatt noen av mine jobber. Jeg råder kommende studenter til være aktive i lag og foreninger. De sosiale studiepoengene er de viktigste. Jeg har mine fra Sangkoret Lærken og UKA i Ås, og tro det eller ei: Det er alltid en Lærke i salen!

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 26. november 2019 - 9:16