Ingeborg Nymoen: Naturforvaltning i Namibia

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
- DRFN er en miljorganisasjon (NGO) som jobber for bærekraftig utvikling og -utnyttelse av Namibias naturressurser. Organisasjonen har spesielt fokus på områdene vannressursforvaltning, forvaltning av tørrlands- og ørkenomrder og fornybar energi. Jeg jobber her som del av Fredskorpsutveksling for Noragric, Norsk og Utviklingsfondet. Jobben består i prosjektarbeid på ulike vannprosjekter. I tillegg representerer jeg DRFN i ulike nettverk og fora både nasjonalt og i regionen Sørlige Afrika.

Hvorfor valgte du studere på UMB?
- Jeg ville studere naturforvaltning. UMB var derfor et naturlig valg. I tillegg hadde jeg hørt om det gode studentmiljøet! Men først og fremst var det nok det faglige tilbudet som gjorde at jeg valgte studere p Ås.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved UMB?
- Studiene har gitt meg en forståelse av ulike økologiske prosesser og sammenhenger. Det jeg har lært har hatt stor overfringsverdi i de jobbene jeg har hatt etter endt studie, selv om ikke alle jobbene har vært direkte relatert til fagkretsen.

Rd til kommende studenter?
- Nyt tida! Engasjer deg sosialt og studiepolitisk, det er nok av ting være med på og engasjere seg i, nesten for mye faktisk...

- Det handler ikke bare om å gå på forelesninger. De fleste jobbene jeg har hatt har jeg fått først og fremst på grunn av deltidsjobber og verv jeg har engasjert meg i ved siden av studiene. Og for all del, ta et semester eller to i utlandet. UMB har avtaler med universiteter over hele verden. Man kan ikke la den muligheten gå fra seg!

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 6. juli 2017 - 14:43