Roar Lundby: Prosjektmedarbeider i NJFF

Roar Lundby
Roar Lundby Photo:


Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
- Jeg er koordinator i Forum for natur og friluftsliv (FNF), som en del av stillingen, ettersom NJFF-Hedmark er sekretariat for FNF i Hedmark.

- Jeg jobber i tillegg mye med fisk, spesielt ut mot skoler og barn og ungdom. Holder ulike kurs innenfor fisk, fiskekultivering, fiskestelltiltak og prøvefiske. Jeg har kontakt med alt fra offentlige etater til grunneiere og lokale jeger- og fiskerforeninger. Er i tillegg med og arrangerer andre kurs som vi holder innenfor jakt og hund.

Hvorfor valgte du å studere på UMB?
- Jeg hadde mine interesser innenfor jakt, fiske, friluftsliv og natur. Hadde lyst til å jobbe med det som var mine interesser og min lidenskap. Da var naturforvaltning tingen for meg.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved UMB?
- UMB var en kjempeflott plass å studere med et godt studentliv og en fikk muligheten til å treffe mange ulike personer og knytte viktige kontakter. I tillegg har UMB en solid stab med dyktige og oppdaterte folk innenfor fiske, vilt og forvaltning.

Råd til kommende studenter?
- Naturforvalterstudiet er et godt sammensatt studium, men de to første årene kan virke noe harde. Det er derfor viktig å huske på at etter hvert kommer spennende fordypningsmuligheter og artige prosjekter en kan delta i!

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 6. juli 2017 - 14:55