Janne Erath: Miljørådgiver i SWECO

Janne Horn Erath

- Jeg jobber som miljørådgiver for kraftprosjekter (kraftledninger, småkraftverk og vindmøller) og lager konsekvensutredninger innenfor tema som biologisk mangfold og friluftsliv. Jeg arbeider også med utarbeidelse av konsesjonssøknader (for kraftlinjer) og temakart og leder små prosjekter (ansvar for økonomi og gjennomføring). Iblant drar jeg på befaringer og holder presentasjoner.

Hvorfor valgte du å studere på UMB?
- Fordi jeg har et engasjement for naturmiljøet.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved UMB?
- Utdanningen ved UMB er nyttig, fordi den har fokus på noe som er viktig i alles liv, nemlig miljøet vi lever i og maten vi får i oss. Fagsammensetningen er så bred, at uansett hva man holder på med, kan man gjøre seg nytte av fagene her. Dessuten er det morsomt å vite noe om naturen, når man ferdes i friluft, og utføringen av infrastruktur og tekniske inngrep, når man er i sivilisasjonen.

Råd til kommende studenter?
- Vær nysgjerrig og utnytt kunnskapsflommen fra de lærde. Snart er dere overlatt til dere selv, og må selv finne ut av ting. Repeter det dere lærer! Repetisjon flytter kunnskapen fra korttidshukommelsen til langtidshukommelsen, og da blir man aldri kvitt den!

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 6. juli 2017 - 14:36