Bente Anfinnsen: Politiske spørsmål rundt vannresssursforvaltning

Bente Arnfinnsen
Bente Arnfinnsen Photo: Privat

Arbeider med energi og miljø
Etter å ha levert oppgaven gikk Bente Anfinnsen (26) rett ut i jobb i Seksjon for vannressurser og arealdisponering i Olje- og energidepartementet (OED). Etter endt prøvetid fikk hun fast stilling.

– Stillingen i OED søkte jeg på helt vanlig måte, uten at de kjente til meg på forhånd. Jeg tror jeg fikk jobben på grunn av min fagkombinasjon, med naturforvaltning og spesialisering innen ressursøkonomi. Der og da trengte de akkurat en person med min kompetanse!

– Min seksjon i OED jobber med de politiske spørsmålene rundt vannressursforvaltning, fortsetter Bente. Dette omfatter vassdragsvern og små vannkraftverk, disponering av areal ved energianlegg, beredskap i vassdrag og etatsstyring av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Jeg synes jobben er interessant, utfordrende og variert. Spørsmålene rundt avveininger mellom behov for ny energiproduksjon og å ivareta miljø- og brukerinteresser er kompliserte, men viktige. I disse tider med økende fokus på klimaspørsmål settes også ofte hensynet til ulike miljøhensyn opp mot hverandre.

Viktig med bred kompetanse
Bentes råd til kommende studenter er å benytte mulighetene til å snuse på et bredt spekter av fag ved UMB. – Vi trenger mange smale spesialister i samfunnet, men jeg tror det blir viktigere og viktigere med folk med bred kompetanse også. Spesielt til kommende naturforvalterstudenter vil jeg anbefale å ta mange forvaltningsrettede fag som ressursøkonomi, arealplanlegging og juss. Det å ha slike fag i kombinasjon med naturvitenskapelige fag er vår styrke fremfor rene biologistudenter fra andre universiteter, sier Bente.

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 6. juli 2017 - 14:35