Ragna Flatla: Trainee i Innlandet

Ragna Flatla - Yrkeseksempel - Naturforvaltning - mastergraden hos Institutt for naturforvaltning vren 2007
Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg er med på et toårig traineeprogram i regi av Vikinglauget Trainee. Tolv bedrifter i Innlandet er med på ordningen, og jeg skal innom tre bedrifter i løpet av to år (åtte måneder i hver bedrift). Jeg er nå i Tretorget, men skal til Nortura og Eidsiva i de neste modulene.

På mitt kull er vi åtte traineer, tre av oss fra UMB. Som traineer er vi også med på fellessamlinger der vi blir kurset i kommunikasjon og coaching, prosjektledelse og presentasjonsteknikk.

Gjennom Tretorget er jeg utplassert i Trysil og Engerdal utmarksråd (TEUR), med kontor i Trysil tre dager i uka. TEUR et overbyggende serviceorgan for grunneierorganiserte forvaltningsområder (viltstell- /utmarksområder, elvelag og utmarkslag), der jeg jobber med et forprosjekt som skal ”danne et beslutningsgrunnlag for å sikre grunneiere en økonomisk, kvalitetsmessig og mangfoldig bruk av ressursgrunnlaget spesielt sett i forhold til barmarksturisme”.

Siden jeg for tiden er eneste ansatt i utmarksrådet, består jobben av mye administrasjon og daglig drift. Her har jeg en bratt læringskurve!

Hvorfor valgte du å studere på UMB?
Valget falt på UMB fordi jeg hadde hørt mange godord om studentmiljøet. Samtidig visste jeg at jeg ville lære mye om natur og miljø.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved UMB?
Den brede fagkompetansen, samt den sosiale og organisasjonsmessige erfaringa jeg fikk gjennom engasjement utenom studiene er gull verdt som trainee og noe jeg får bruk for hele tiden!

Er det fag du har hatt spesielt nytte av?

Fram til nå har jeg først og fremst hatt nytte av kursene i viltforvaltning, men i denne jobben skulle jeg gjerne kunnet mer om utmarksbasert næringsutvikling, økonomi, samt organisasjon og ledelse. Det fine med å være trainee er muligheten til også å lære om flere fagfelt.

Har du fått et inntrykk av arbeidsgiveres forhold til kandidater fra Ås?
Ja, flere av bedriftene i ordningen ønsker seg UMB-kandidater fordi de kan litt om mye! Jeg hører ofte begrepet ”dere potetene fra Ås”; det vil si – vi kan brukes til alt! Den brede plattformen vår og det at vi har lært å tilegne oss ny kunnskap er verdifullt for mange arbeidsgivere.

Råd til kommende studenter?
Velg de fag du selv synes er interessante. Vær bevisst din egen kompetanse, den er tyngre enn du tror, selv om møtet med arbeidslivet er tøft! Bli klar over at du kan brukes i mange flere forskjellige stillinger enn du tror, og tør å søke på stillinger som ikke er tradisjonelle for din utdannelse.

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 3. juli 2017 - 12:00