Paul Andreas Aakerøy: Forsker på grunnvann

Paul Andreas Aakery. <br />Yrkeseksempel, naturforvaltning. <br />
Paul Andreas Aakery.
Yrkeseksempel, naturforvaltning.
Photo:

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Som nyansatt forsker i Bioforsk Jord og Miljø er jeg innom mange ulike prosjekter. Arbeidet er selvstendig, men med et bredt faglig miljø i umiddelbar nærhet er det kort vei for diskutere ulike problemstillinger.

Bioforsk er nylig blitt leder av tidenes største EU-prosjekt på grunnvann (GENESIS) og prosjektet har oppstart i 2009. GENESIS varer i 5 år, har 25 samarbeidspartnere spredt over hele Europa der 16 grunnvannsforekomster skal undersøkes. Jeg skal være med i det organisatoriske (som prosjektassistent), noe som gir meg muligheten til mye reising og møtevirksomhet, kombinert med muligheter for et godt internasjonalt nettverk og kjennskap til EU-systemet. Når prosjektet kommer i gang vil om lag halvparten av min tid brukes på dette, mens resten fylles opp av mindre prosjekter.


Hvorfor valgte du å studere på UMB?
Jeg valgte å studere ved UMB fordi jeg hadde hørt at det var et godt studentmiljø, kombinert med god faglig bredde innen mange ulike grønne fag. Interessen for natur og miljø har alltid vært stor, samtidig som jeg hadde lite lyst til å studere i ”storby”. Valget av linje falt på naturforvaltning, der jeg fokuserte på vannrelaterte fag. Dette var faktisk litt tilfeldig, men jeg er veldig fornøyd med utdannelsen slik den ble!


Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved UMB?
Jeg har hatt nytte av svært mange av fagene jeg tok ved UMB. Jeg vil spesielt trekke frem grunnvannsfagene, da det er temaet jeg fordypet meg i, og som var utgangspunktet for min ansettelse i Bioforsk. Samtidig er basisfagene matte, kjemi og statistikk noen av de jeg benytter mest i hverdagen.

Kompetanse som faller utenfor egne kurs, er kunnskaper om programvare som Word, Excel, Access og GIS. Her har man en stor fordel som nyutdannet, og det gjelder å lære mest mulig av forelesere og medstudenter. Når man kommer ut i arbeidslivet treffer man plutselig de som skrev masteroppgaven sin på skrivemaskin. Som ferdig UMB-kandidat kan du mye, også mye du ikke tenker over som spesielt viktig!


Råd til kommende studenter?
Finn det som interesserer deg mest. Da blir du best! Benytt også sjansen til å studere i utlandet (selv var jeg i Equador).  I en verden der samarbeid over landegrensene viktigere enn noen gang, er erfaring fra andre verdensdeler gull verdt. Språkkunnskapene er selvfølgelig også veldig gode å ha, for ikke å snakke om mulighetene til å gjøre ting som du ikke gjør til vanlig. Jeg hadde stor glede av blant annet dykking. Utveksling er kjempespennende!

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 29. juni 2017 - 15:21