Morten Aas: Konsekvensutreder i ASK Rådgivning

Morten Aas
Morten Aas Photo:

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
ASK Rådgivning, er et lite konsulentselskap som har en klar kompetanseprofil rettet mot den fornybare energisektoren. Vi bistår med prosjektledelse, tillatelsesprosesser, plan – og konsekvensutredningsarbeid på vindkraft-, vannkraft-, sjøkabel- og kraftledningsprosjekter. Jeg jobber med konsekvensutredninger på fagfelt som friluftsliv/reiseliv, naturmiljø og fisk/vannkvalitet, samt noe mot landbruk og naturressurser. Eksempel på spennende problemstillinger kan være knyttet til vindkraftutbygging i områder som er av stor betydning for reiselivet. Kan utviklingen av fornybar vindkraft være forenlig med fortsatt satsning på turisme langs kysten? Annet eksempel på spennende problemstilling kan være hvilke følger etablering av vannkraftverk har for fisk. Og videre; hvis tiltaket har negative følger, hvordan kan det best legges til rette for å begrense skadene?   

Hvorfor valgte du å studere på UMB?
Det var en god del tilfeldigheter inne i bildet. Jeg hadde imidlertid en stor interesse for fisk og fiskeforvaltning. Gjennom studiehåndboka og internett fant jeg ut at naturforvalterstudiet kunne være noe for meg. Jeg kjente den gang ingen andre som studerte på Ås.

 
Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved UMB?
Jeg har utvilsomt fått et bredt og allsidig faglig grunnlag. Det er en solid faglig grunnmur, som jeg har fortsatt å bygge videre på. Allsidig fagkompetanse har gjort at jeg i ASK har blitt kastet ut i mange forskjellige problemstillinger, noe som gjør arbeidshverdagen variert. 

Råd til kommende studenter?
Mange studenter har enten sommerjobb eller en deltidsjobb ved siden av studiet. Skal jeg gi et råd som kan gi et fortrinn, så må det være å skaffe seg relevant yrkeserfaring. Gjennom et par telefoner tror jeg absolutt det er mulig å få seg spennende sommerjobb med stor relevans for utdanningen. Slik praksis er nok en fordel når en søker arbeid. I tillegg er det mulig å skaffe seg gode kontakter, noe som kan være særs nyttig ved en senere anledning.  

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 29. juni 2017 - 15:12