Anne Breistein: Trainee på natur og miljø

Anne Breistein.<br />Yrkeseksempel, naturforvaltning.
Anne Breistein.
Yrkeseksempel, naturforvaltning. Photo: smund Langeland

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg har et 18 måneders engasjement i Bærum kommune gjennom Kommunesektorens traineeprogram i regi av KS (www.ks.no/trainee). Ti kommuner i Norge er med på ordningen, og jeg er innom to avdelinger i Bærum kommune, og to måneder i KS Sentralt i Oslo.

I programmets første kull er vi 12 traineer, med 12 ulike fagfelt. Som trainee får vi bred kunnskap om egen kommune, og vi er også med på fellessamlinger der vi får faglig innsikt med vekt på de praktiske og strategiske utfordringer kommunale ledere møter i sin hverdag.

I dag hospiterer jeg i avdeling Fornebu tjenesteetablering. Min hovedoppgave er å lede en prosjektgruppe som skal utvikle en felles natur- og miljøplan for tjenestene på Fornebu; spesielt rettet mot tjenestestedene barnehage og skole. Det har vært veldig utfordrende og utrolig spennende! I første hospiteringsperiode i Bærum kommune jobbet jeg i plan- og miljøavdelingen; med overordnet planlegging. I den åtte måneders perioden fikk jeg god innsikt i arbeidet med kommunedelplanen for Sandvika og kommuneplanarbeidet for Bærum kommune med fokus på klima og miljø. Som siste del av traineeprogrammet skal jeg jobbe to måneder i KS sentralt i Oslo. Der skal jeg få innsikt nasjonale utfordringer for kommunen med hensyn til klima og miljø.

Totalt sett har jeg fått en bred erfaring fra kommunen, og vil anbefale kommunen som arbeidsplass! Her skal det satset stort på natur, klima og miljø i årene som kommer.


Hvorfor valgte du å studere på UMB?
Jeg valgte å studere på UMB fordi jeg ønsket å utdanne meg innen det jeg alltid hadde interessert meg mest for i oppveksten: natur og miljø. Det hjalp også at jeg ved flere anledninger hadde besøkt venner på Ås og fått et veldig godt inntrykk av studentmiljøet, som jo er et av de beste i landet!


Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved UMB?
I mitt studium valgte jeg å satse på faglig bredde. Mitt fokus på samfunnsutvikling og dialog i masteren har vist seg svært nyttig i jobben. Det har vel gjort meg til en real potet, som har åpnet mange dører i kommunen. Det har gitt meg gode forutsetninger for raskt å lære mer om de tema jeg har blitt utfordret på, som jeg nødvendigvis ikke lærte om i et kurs på UMB.

 Like viktig er nok erfaringen fra aktivt engasjement i organisasjonslivet på Ås. Det ga meg store gleder og mye nyttig kunnskap som jeg bruker hver dag i jobben!


Råd til kommende studenter?
Velg kurs du syns virker spennende og som engasjerer deg. Ha tro på deg selv og på din kompetanse, du kan mer enn du tror og du kan jobbe veldig mange flere steder enn man tradisjonelt tenker passer for en naturforvalter!

Engasjer deg i studentmiljøet både faglig og sosialt! Det kommer det bare gode erfaringer ut av, og du knytter gode sosiale bånd.

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 29. juni 2017 - 15:07