Peter Greve: Konsekvensutrederen

Peter M. Greve<br />Yrkeseksempel, naturforvaltning.
Peter M. Greve
Yrkeseksempel, naturforvaltning. Photo:

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg jobber i konsekvensutredningsgruppen til StatoilHydro. Stillingen søkte jeg etter å ha hatt en sommerjobb hos StatoilHydro i Stavanger, og den er absolutt relevant for en naturforvalter. StatoilHydro har virksomhet i over 40 land verden rundt og selv om hovedfokuset er på oppstrøms olje- og gassvirksomhet er det også en stor satsing på fornybar energi (bl.a. vindkraft, biodrivstoff og hydrogen).

Før en utbygging settes i gang er det krav om at utbyggingens effekter på natur og samfunn utredes. Det er dette arbeidet jeg er med på. I min jobb er jeg del av et prosjektteam som planlegger en utbygging. Min oppgave i teamet er å følge opp myndighetenes og StatoilHydros interne krav i forhold til ytre miljø og å utarbeide en konsekvensutredning for prosjektet. I praksis vil dette si å blant annet være med på prosjektmøter, ha kontakt med myndighetene, identifisere og følge opp ”stakeholders”, iverksette utredninger som skal danne grunnlaget for konsekvensutredningen, sørge for at beste tilgjengelige teknologi benyttes, osv. I dag er jeg med på to gass/olje prosjekt i Norskehavet, ett i Nordsjøen og et vindkraftprosjekt på Vestlandet. På sikt ønsker jeg også å være med på noen av StatoilHydros internasjonale prosjekt. 

Hvorfor valgte du å studere på UMB?
Det var to ting som gjorde at jeg valgte å studere ved UMB. For det første ønsket jeg å studere noe som hadde med forvaltning av naturressurser å gjøre. Jeg er veldig glad i økologi/biologi og friluftsliv. En fremtidig jobb innen forvaltning av naturressursene våre var derfor noe jeg fant veldig meningsfylt. Da jeg oppdaget naturforvalterstudiet ved UMB var jeg ganske sikker på at jeg hadde funnet det riktige. Etter et par uker på Ås var jeg helt overbevist. Den andre grunnen til at jeg valgte akkurat UMB var at jeg hadde hørt at det er et veldig godt studentmiljø ved universitet. Etter å ha fullført en mastergrad på Ås kan jeg skrive under på at dette er helt sant. 


Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved UMB?
Jeg mener at en mastergrad i Naturforvaltning ved UMB er en veldig relevant bakgrunn for jobben jeg nå gjør i StatoilHydro. Vi er faktisk fire naturforvaltere fra Ås på avdelingen min. I løpet av studiet fikk jeg en generell forståelse for økologi og økologiske prosesser. Jeg lærte mye om menneskers påvirkning på naturen og hvordan man kan unngå eller minimere konsekvensene av menneskers aktivitet. Jeg lærte om verdsetting av naturressurser og ressursøkonomi. I tillegg lært jeg mye om forvaltningen i Norge, relevante myndigheter og myndighetsprosesser. Kunnskap om økologi, økonomi, ledelse, prosjektarbeid, GIS, miljøovervåking og myndighetsprosesser er noe jeg har brukt for daglig. Som en del av studiet lærte jeg meg å skrive oppgaver/rapporter, å formulere meg skriftlig og muntlig, samt kritisk kildebruk. Dette er veldig verdifullt i min nåværende jobb.

Utenom studiene var jeg engasjert i Studentdemokratiet NSU-Ås, på Samfunnet, under UKA og i idrettslaget ved universitetet. Erfaringene jeg gjorde meg som studenttillitsvalgt er utrolig verdifulle erfaringer å ha med seg når jeg nå er ute i arbeidslivet. Det jeg lærte gjennom vervene mine er like viktig som det jeg lærte på forelesningene. 

Råd til kommende studenter?
Studer naturforvaltning ved UMB! Det er en fremtidsrettet utdanning som gir deg en kompetanse det er stort behov for i verden i dag.

Engasjer deg utenom studiene! Ikke gå passivt gjennom studietiden. Ta del i det som skjer rundt deg. Lær om hvorfor ting er som de er og hva du kan gjøre for å forbedre det du ikke synes er bra nok. Lær å jobbe med andre mennesker og ha det gøy samtidig. I Norge er vi så heldig at vi har gratis utdanning og i tillegg får stipend og lån fra staten. Vis at du setter pris på dette og gi noe tilbake til universitetet. Ta del i det som skjer, ta ansvar og vær med på å videreutvikle universitet. Ved UMB kaller vi dette å være en borger av universitetet.


Ta en del av utdannelsen i utlandet! UMB er et universitet med et internasjonalt fokus. Ca 10% av studentene er utenlandske og mange norske studenter velger å ta et semester eller to i utlandet. Studiene ved universitetet er godt tilrettelagt for at du kan dra ut. Selv var jeg et semester i Uganda. Jeg tok et kurs sammen med de som studerer utviklingsstudier og bodde etterpå i en nasjonalpark hvor jeg gjorde feltarbeidet til bacheloroppgaven min. Oppholdet gav et stort faglig utbytte, men det jeg tok med meg hjem av personlige erfaringer var nok det viktigste. Internasjonal erfaring er veldig verdifullt i et stadig mer internasjonalisert arbeidsmarked.

Mitt engasjement utenom studiene og mitt utenlandsopphold var to viktige grunner til at jeg fikk jobben jeg har i dag.

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 29. juni 2017 - 14:54