Maria Knagenhjelm: Mellom fjord og fjell

Maria C. Knagenhjelm og Gaia<br />Yrkeseksempel, naturforvaltning
Maria C. Knagenhjelm og Gaia
Yrkeseksempel, naturforvaltning Photo:

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg jobber som naturforvalter i en av Norges største kommuner; Luster i Sogn og Fjordane. Som naturforvalter har jeg arbeidsoppgaver innen fagfelt som vilt- og fiskeforvaltning, forvaltning av verneområder, tiltak i kulturlandskapet, motorferdsel i utmark, forurensing og kommunalt klima- og energiarbeid. Det er et variert arbeidsfelt og mange spennende utfordringer, ingen dag er lik!  Arbeidsoppgavene varierer litt etter årstid, og jeg er mye ute i skog og fjell i løpet av en uke. En dag kan jeg være ute med kajakk for å spore opp en skadet sangsvane, den neste er jeg på fjellet med skoleunger for å lære dem om prøvefiske og villrein, den tredje forbereder jeg et notat om klima- og energiplanen for kommunestyret.  Luster kommune er en ressurssterk kommune med store sammenhengende naturområder. Godt over 30 % av arealet er vernet etter naturvernloven, og snart får vi også en tredje nasjonalpark, Breheimen, innen kommunens grenser. Med lokal forvaltning av mange verneområder har innbyggerne et stort fokus på utmarka og ressursene der. Dette gjør rammen for arbeidsdagen som naturforvalter spennende, og med en stor interesse for natur blant innbyggerne blir det mye kontakt med både bønder, jegere og byråkrater.

Hvorfor valgte du å studere på UMB?
Valget på UMB falt meg naturlig grunnet den høye ansienniteten stedet har, med god kontakt mellom student, foreleser og administrasjon, med vakre omgivelser og med godt studentmiljø. Jeg var fast bestemt på å studere naturforvaltning, og syntes ikke det fantes andre like spennende akademiske alternativer innen natur og økologi.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved UMB?
Jeg har hatt mye glede av de fem årene på Ås! Jeg har fått svar på mange spørsmål og lært meg å stille nye. Med de store valgmulighetene i fagsammensetningen på studiet valgte jeg noe tradisjonelt og noe utradisjonelt. Med et semester i Madrid lærte jeg spansk, og med feltarbeid i Bolivia lærte jeg en ny verdensdel å kjenne! Personlig utviklet jeg meg mye i løpet av studiet, jeg hadde stor glede av studentengasjement og studentpolitikk, og jeg fikk et solid faglig fundament å bygge videre på i yrkeslivet. Nå i jobb opplever jeg at Ås-utdanningen gir et kvalitetsstempel på kompetansen min.

Råd til kommende studenter?
Det er viktig å velge fag ut i fra det du har interesse av! Det er vanskelig å trekke ut noen spesielle fag, men summen av alle fagene gir en god basis for mange spennende yrkesretninger, og for min personlige interesse - naturen i seg selv, både nasjonalt og internasjonalt! Dra til utlandet i løpet av studiet, du kan lære deg et ekstra språk og bli kjent med nye verdensdeler. Uansett vil du aldri angre på å ha valgt noe du brenner for og har interesse av. Husk å velge masteroppgave med omhu; finn en veileder du liker og velg et tema som du kan tåle å slite for. Lykke til!

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 29. juni 2017 - 14:49