Anne Christine Meaas: Med hjerte for saltvann

Som student jobbet jeg i WWF med oljevernprosjektet Ren Kyst! der vi utdanner frivillige til oljevernberedskap, og da jeg ble ferdig ved UMB (nå: NMBU) fikk jeg tilbud om en fulltidsjobb som havmiljørådgiver.

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
I WWF jobber jeg med mange marine tema; oljevernberedskap, forvaltningsplaner, internasjonale fiskeribistandsprosjekter, bærekraftig sjømat og marine verneområder. I tillegg til det rent marine jobber jeg også med villaksforvaltning og med naturkonsekvenser av fornybar energi. WWF jobber opp mot politikere og media, og taler miljøets sak. Lønna er lav, men man blir rik på opplevelser!

 

Oljevernkurs med WWF.
Oljevernkurs med WWF. Photo: Privat

Hvorfor valgte du å studere på NMBU?
Jeg visste at UMB hadde et godt miljø, og at det fantes mye man kunne engasjere seg i også utenfor det rent faglige. Med friluftsinteresse og bondeslekt i tillegg, var ikke valget vanskelig.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
Jeg var interessert i mennesker og natur, og hvordan disse påvirker hverandre. Naturforvaltning var midt i blinken! Studerer man ren biologi lærer man lite om miljøutfordringene verden står ovenfor. Utdanningen har vært meget nyttig i jobben i WWF der slagordet vårt er «En framtid der mennesker lever i harmoni med naturen». Jeg kunne i stor grad forme utdanningen min selv slik at den passet den type jobb jeg siktet meg inn på – den friheten syns jeg er et stort pluss ved NMBU.   

 

Anne Christine jobber med mange spennende temaer, bl.a. internasjonale fiskeribistandsprosjekter. Her er hun i Madagaskar.
Anne Christine jobber med mange spennende temaer, bl.a. internasjonale fiskeribistandsprosjekter. Her er hun på Madagaskar. Photo: Privat

Råd til kommende studenter?
Tenk tidlig på hvilken type jobb du ønsker deg, og velg fag deretter! Selv om man studerer naturforvaltning, må man ikke nødvendigvis jobbe som naturforvalter. Mange sier at man skal velge fag etter hjertet – men min erfaring er at det er de «tunge» fagene som gir mest uttelling. Det er så mange fag jeg skulle ønske jeg hadde tatt, men som jeg syntes virket kjedelig akkurat da.

Prøv også å bygge opp CV-en mens du studerer, enten ved å engasjere deg eller ved å skaffe en relevant sommerjobb. Det kan være det som skiller deg fra mengden den dagen du er ferdig ved NMBU og skal på arbeidsmarkedet!

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 1. august 2019 - 9:05