Egil Liberg: Lakselv grunneierforening

Kan du fortelle litt om jobben som daglig leder i Lakselv grunneierforening?
Jobben som daglig leder er veldig utfordrende og spennende, og selv om det høres ut som en klisje er ingen dager er like.

Jeg har det administrative ansvaret for grunneierforeningen, og dermed gjennomføringsansvaret for vedtak som blir fattet av styret og årsmøtet, samtidig som jeg har vedtekter og driftsplan å forholde meg til i arbeidet. Foruten dette prøver jeg å markedsføre og selge laksefisket i Lakselva på best mulig måte, og det er mye kundekontakt både i forkant av sesongen og ikke minst i selve sesongen.

Ellers er jeg prosjektansvarlig for de ulike prosjektene som grunneierforeningen har gående. I perioden mai-august er arbeidsstedet mitt i all hovedsak langs bredden på Lakselva hvor jeg jobber med oppsyn, informasjonsarbeid, guiding og generell kundekontakt og service. Selv om det er mange faste oppgaver som skal gjøres, er det også mye opp til meg selv å forme arbeidshverdagen.

Hvorfor valgte du å studere på UMB?
Studiet virket spennende i forhold til min tidligere bakgrunn, samtidig som jeg ønsket å spesialisere meg i større grad innen det "grønne" reiselivet.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved UMB?
Jeg har hatt god nytte av studiet. Siden jeg hadde en bachelor i reiseliv fra Høgskolen i Lillehammer hadde jeg god valgfrihet i forhold til studiet på UMB, i og med at jeg ble fritatt for endel av fagene som jeg hadde vært gjennom tidligere. Jeg valgte derfor noen forvaltningsfag som har vært særdeles relevante i forhold til arbeidet i Lakselv grunneierforening.

Har du noen råd til kommende studenter?
Flytt til Finnmark! Glem alt du har hørt om hvor ille det er her i mørketida og hvor kaldt det er. Fiske- og friluftsmulighetene er helt fantastiske! Mørketida er virkelig en opplevelse i seg selv, for ikke å snakke om midnattsola. Når det hele blir toppet med noen unike økonomiske fordeler kan man ikke be om stort mer som nyutdannet.

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 3. juli 2017 - 14:06