Viderefører mastergraden sin med doktorgrad

Alexandra Roos er ansatt i Enfo og tar doktorgrad ved NMBU
Alexandra Roos er ansatt i Enfo og tar doktorgrad ved NMBU Photo: Thomas Keilman/Forskningsrdet

Hva er dine arbeidsoppgaver i Enfo?
Jeg jobber med å utvikle smart grid løsninger, som er avanserte tekniske løsninger for drift av elektrisitetsnettet. En av problemstillingene jeg jobber med er hvordan engasjere kraftforbrukerne i driften av kraftsystemet. Vi ønsker å påvirke forbrukerne til å bruke strøm når det er ledig kapasitet i nettet, og å forbruke mindre strøm når nettet er overbelastet eller strømprisen er høy. I ENFO jobber vi også sammen med kraftselskaper og nettleverandører.

Hvordan forberedte utdanningen din i Fornybar energi ved NMBU deg på arbeidsoppgavene dine?
Utdanningen i Fornybar energi ga meg en god tverrfaglig kompetanse både innen teknologi og økonomi. Det å kunne analysere både teknologiske og økonomiske aspekter og sette disse i sammenheng med hverandre er viktig for min forskning på SMART GRID. I sommerferien før siste studieår på mastergraden fikk jeg delta i Statnetts sommerprosjekt – KUBE hvor SMART GRID var tema. Masteroppgaven min handlet om SMART GRID, var en viktig årsak til at jeg fikk jobben jeg har i dag. I ph.d.-prosjektet mitt jobber jeg videre med problemstillingene jeg undersøkte i mastergraden min.

Har du noen råd til framtidige studenter?
Utdanningen i Fornybar energi ved NMBU skiller seg fra andre utdanninger innen fornybar energi da den er tverrfaglig og gir veldig godt innblikk i energisektoren, både samfunnsøkonomiske, bedriftsøkonomiske og teknologiske aspekter, og evnen til å sette disse i sammenheng med hverandre.
 

Published 19. desember 2014 - 14:30 - Updated 3. juli 2017 - 12:41