Stian Boye Skaatan: Trainee i Statnett

Stian Boye Skaatan er svært fornøyd med utbyttet fra studiene i Fornybar energi.

Jeg var heldig å få jobbtilbudet som trainee i Statnett allerede i mars siste studieår. Traineeprogrammet går ut på at jeg skal være i tre forskjellige avdelinger i 6 måneder hver, før jeg får fast stilling etter endt traineeperiode. Til nå har jeg vært i avdelingen for nettutbygging, som driver med utbygging av alle nye prosjekter i Statnett. Mer spesifikt har jeg jobbet med kontrollanlegg, hvor jeg har skrevet rapporter om utskifting av vern på noen av våre stasjoner. I den andre perioden overføres jeg til avdelingen for nettplanlegging, hvor jeg skal jobbe med Statnetts Nettutviklingsplan. Siste periode reiser jeg til Danmark for å jobbe med forskning og utvikling. Statnett som arbeidsplass er en flott arbeidsplass, med en åpen, fri og positivt arbeidskultur.   

Stian på jobb.
Stian på jobb. Photo: Privat

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
Etter endt studie i Trondheim var jeg fast bestemt på å begynne å jobbe som ingeniør, men det var helt til jeg ramlet over beskrivelsen av fornybar energi studiet ved NMBU. Da jeg leste beskrivelsen av programmet fant jeg ut at jeg var nødt til å søke på denne spennende og interessante studieretningen som kombinerer energi, økonomi og miljø på en meget god måte. Noe som også var med på å forenkle valget om videre studie var tidligere studenters beretninger om studentmiljøet ved NMBU, et studentmiljø som jeg i dag anser som Norges beste.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
Stor! Masterprogrammet i fornybar energi gir en unik tverrfaglig kompetanse med hovedfokus på teknologi, økonomi, miljø og planprosesser. I mitt arbeid med nettutviklingsplanen vil denne tverrfagligheten og systemforståelsen være essensiell å ha med seg. Videre har jeg valgt valgfag innenfor prosjektledelse, noe jeg har hatt stor nytte av i mitt arbeid til nå, da jeg har vært delaktig i planleggingen av oppgraderinger på noen av stasjonene våre.

Råd til kommende studenter?
Engasjer deg, ha det gøy, og følg interessene dine!  

Stian jobber for tiden i avdelingen for nettutbygging.

Stian jobber for tiden i avdelingen for nettutbygging. Photo: Privat
Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 7. February 2018 - 14:36