Øyvind Wahl: Energi- og klimarådgiver

Kan du si litt om jobben din?
Som energi- og klimarådgiver i Skedsmo kommune har jeg ansvaret for gjennomføringen av kommunens energi- og klimaplan. Det betyr at jeg jobber med mange ulike oppgaver og prosjekter, noen ganger som prosjektleder, andre ganger som rådgiver eller pådriver. Akkurat nå har jeg ansvaret for en stor ENØK-kampanje som blant annet tilbyr gratis befaring hjemme for kommunens innbyggere. Jeg er også koordinator for et stort energispareprosjekt (EPC) for kommunens egne bygg. Etter hvert vil jeg jobbe mest med nye miljøvennlige transportløsninger både i kommunens egen virksomhet og i kommunen og regionen ellers.

Øyvind på kontoret p rådhuset i Lillestrøm. Han er tilknyttet teknisk sektor, men jobber mot mange ulike avdelinger i kommunen
Øyvind på kontoret på rådhuset i Lillestrøm. Han er tilknyttet teknisk sektor, men jobber mot mange ulike avdelinger i kommunen Photo: Privat

Som den aller første energi- og klimarådgiveren i Skedsmo kommune har jeg hatt ganske stor frihet til å forme stillingen og til å velge hvilke prosjekter jeg vil prioritere.  Det har vært viktig og er nyttig å samarbeide med mange andre fagområder som for eksempel webutvikling og kommunikasjon for å oppnå resultater i den stillingen jeg har.

Hvorfor valgte du å studere på NMBU?
Jeg har en master i miljøøkonomi fra tidligere, og det skaffet meg jobb som lærer i naturforvaltning, matematikk og næringsdrift. Jeg så meg om etter jobb utenfor skoleverket og trengte faglig påfyll.  Den helt nye masteren i fornybar energi fristet mest. Energisystemene våre er i stadig endring og sammenhengen mellom energiforbruk og klimaendringer er helt åpenbar. Utdanningen på NMBU kunne gi meg en bred innføring i et emne jeg er veldig interessert i.  Som student i fornybar energi hadde jeg anledning til å fordype meg mot økonomi, noe som passet meg bra.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
I utdanningen hadde vi mange dyktige forelesere som også var veldig gode til å hente flinke gjesteforelesere utenfra. Dermed synes jeg vi som studenter fikk en god innføring i hva som skjer innenfor fagområdet. Masteren har gitt meg en bredde til å forstå ulike fagretninger og hvordan for eksempel ingeniører, økonomer og politikere ser på utfordringene innenfor energi og klima. I min jobb er det den store bredden i utdanningen som hjelper meg mest.

Øyvind får mye nyttig erfaring i jobben som energi-og klimardågiver.
Øyvind får mye nyttig erfaring i jobben som energi-og klimarådgiver. Photo: Privat

Råd til kommende studenter?
Det kan være nyttig å være bevisst på hvordan man samarbeider med andre og hvordan man kan bli bedre på kommunikasjon og samarbeid. Jeg tror det er lurt å bruke anledningen som student til å jobbe sammen med andre studenter og til å få hjelp fra forelesere og andre fagpersoner. Mitt inntrykk er at de ansatte av tid dersom du som student er interessert og engasjert.

 

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 7. February 2018 - 14:36