Olav Christoffer Breilid: Energiansvarlig i Forsvarsbygg

Fornyd med jobben!
Fornyd med jobben! Photo: Privat

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg jobber som energiansvarlig i markedsområde Oslo i Forsvarsbygg. Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør og er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vår største og viktigste kunde er Forsvaret. Kort fortalt går jobben min ut på å redusere energikostnadene til forsvaret. Vi jobber med å finne energieffektiviserende tiltak for å spare inn 93 GWh i perioden 2012-2015.

Hvorfor valgte du å studere på NMBU?
Da jeg var ferdig med bachelorgraden i energi og økonomi fra Universitetet i Agder, valgte jeg å jobbe i 3 år før jeg startet på masteren i fornybar energi. Etter de årene i arbeidslivet ønsket jeg å utvikle meg og bygge på den kompetansen jeg hadde fra bachelorgraden. Programmet fornybar energi ved NMBU virket utfordrende og spennende, samt at oljeindustrien trenger konkurranse! Jeg valgte denne masteren framfor en annen master for å få en spesialkompetanse innenfor fornybar energi, en utdannelse som skiller seg ut.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
En stor fordel fra mastergraden er det at jeg har fått en tverrfaglig bakgrunn hvor jeg lett kan kommunisere med advokater, økonomer og ingeniører. Masteren i fornybar energi har gjort meg god i flere fagfelt som jeg i dag jobber med. Den største nytten fra NMBU var det å skrive en masteroppgave!

Råd til kommende studenter?
DO IT!

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 4. juli 2017 - 14:31