Kar-Anne Nilsen: Ytste Skotet og verdensarv

Kari-Anne Nilsen<br />Yrkeseksempel, kologi
Kari-Anne Nilsen
Yrkeseksempel, kologi Photo:

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Jeg jobber som daglig leder på et museum/besøksgård/leirskole som heter Ytste Skotet. Dette er en selvbergingsgard helt i randsonen til Verdensarvområdet på Sunnmøre, som ligger slik til vi ikke har verken vei eller elektrisitet. Som student gjorde jeg feltarbeid til en bacheloroppgave om restaurering av kulturlandskap her, og slik fikk jeg etter endt studie tilbud om jobb.

Om sommeren er det fullt kjør, med skolebarn og andre besøkende som skal lære om hvordan det var å bo i Norge i førindustriell tid. Det er også nok av faglige utfordringer, med skjøtsel av 40 mål artsrike slåtteenger og restaurering av stadig nye områder. Noe av det viktigste for oss, er å formidle sammenhengen mellom kulturlandskapsskjøtsel og biologisk mangfold, og blant annet jobber vi nå med å restaurere en næringsrik slåttemyr som vi håper å få tilbake til opprinnelig tilstand.


Hvorfor valgte du å studere på UMB?
Jeg gikk naturforvaltningslinje på landbruksskole, og hadde en ide om at jeg ville bli naturforvalter når jeg ble stor. Nå visste jeg jo ikke helt hva det egentlig var og etter hvert byttet jeg over til økologi hvor jeg kunne ta en mye mer forskningsrettet utdanning.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok på Ås?
Den brede biologiske utdanningen er svært viktig, særlig med tanke på utforming av skjøtselplaner. Og i forhold til formidling av naturen og viktigheten av arbeidet vi driver med, er en faglig kompetanse helt avgjørende. Utdanningen fra Ås gjør at jeg er mye tryggere på den biten.

Råd til kommende studenter?  

Ta et år i utlandet! Samme hvordan du kommer deg ut, bare gjør det.

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 4. juli 2017 - 15:23