Reisestøtte/feltstipend til masterstudenter i økologi - spesialisering tropisk økologi og naturforvaltning

1) Sett opp et spesifisert budsjett for bruk av midlene før avreise (innen 1. juni eller en måned før avreise)

2) Budsjettet skal gjennomgås og godkjennes av veileder.

3) En kopi av godkjent budsjett leveres Mette Solsvik i administrasjonen på Sørhellinga.

4) 50% av bevilgningen kan på anmodning utbetales som reise/feltforskudd til studenten. I så tilfelle må studentens kontonummer vedlegges.

5) En reiseregning må fylles ut etter hjemkomst. Frist for levering: 1 måned etter returdato.

6) Alle utgifter skal dokumenteres med orginalbilag inkl. stammen fra flybilletter.

7) Reiseregningen attesteres av veileder før den går til administrasjonen (Mette Solsvik) for utbetaling av restbeløpet.

Published 5. desember 2016 - 13:28 - Updated 15. February 2018 - 23:20