Mine prosjekter

Jeg er involvert i prosjekter som spenner fra insekter i hule eiker til kartlegging av gammelskog med flybåren laser. Her kan du lese mer om noen av dem:

Mine prosjekter