"Insekter i Norge" - ny bok om norske insekter

"Insekter i Norge" er en bruksbok om norske insekter. Her kan du kan lese om alle de 23 ulike ordenene som finnes her til lands, samt de viktigste familiene - om hvordan de ser ut og hvordan de lever. Jeg beskriver også insektenes rolle i økosystemene, rødlistestatus og hvilke trusler insektene møter i Norge i dag.

Boka har dessuten mange hundre flotte foto og illustrasjoner, av både vanlige og spesielle norske insektarter. Boka kan leses fra perm til perm eller du kan slå opp på en bestemt gruppe du vil lære mer om. 

Photo
Kagge Forlag

Published 27. juni 2021 - 11:13 - Updated 26. mars 2022 - 14:11