En verden med færre insekter kan bli en sulten verden

I høst har vi sett skremmende oppslag om insektenes tilbakegang. Dette er alvorlig fordi naturen, og vi mennesker, er helt avhengig av at insektene stiller på jobb. Ikke minst er insektene vesentlige for at vi skal få mat på bordet, av tre grunner: For det første bestøver de avlingene våre. For det andre er de viktige som mat for andre dyr, som vi spiser. For det tredje resirkulerer de næring, så nytt liv kan spire. Jeg snakket om dette på Aftenpostens Klimakonferanse i 2017, og skrev også en tekst på Viten-siden om temaet: https://www.aftenposten.no/viten/i/6nnzK3/En-verden-med-farre-insekter-kan-bli-en-sulten-verden

En verden med færre insekter kan bli en sulten verden

I høst har vi sett skremmende oppslag om insektenes tilbakegang. I Tyskland er mengden flyvende insekter, målt som biomasse, nå bare en fjerdedel av hva den var for 27 år siden. Også andre studier viser at antall insekter går dramatisk tilbake. Les mer på https://www.aftenposten.no/viten/i/6nnzK3/En-verden-med-farre-insekter-kan-bli-en-sulten-verden

Published 29. desember 2017 - 22:10 - Updated 29. desember 2017 - 22:10