En verden med færre insekter kan bli en sulten verden

I høst har vi sett skremmende oppslag om insektenes tilbakegang. I Tyskland er mengden flyvende insekter, målt som biomasse, nå bare en fjerdedel av hva den var for 27 år siden. Også andre studier viser at antall insekter går dramatisk tilbake. Les mer på https://www.aftenposten.no/viten/i/6nnzK3/En-verden-med-farre-insekter-kan-bli-en-sulten-verden

Published 29. desember 2017 - 22:10 - Updated 29. desember 2017 - 22:10