Ekspertråd for økologisk tilstand

Klima- og miljødepartementet vil ha et verktøy som kan måle om naturen er i god tilstand eller ikke. Et slags febertermometer for naturen, som kan angi grenser for når naturen ikke har det bra. Til å lage dette, har de oppnevnt et ekspertråd, og der skal jeg være med. Det sitter mye flinke folk i det rådet. Det er bra, for dette er ikke bare enkelt. Hvis tellekanter er omstridt i akademia, er det enda mer krevende å telle og måle natur og finne ut når det bikker over, slik at systemet ikke lenger kan levere de økosystemtjenestene vi trenger. Men viktig er det, og spennende blir det. Du kan lese mer her, i Klima og Miljødepartementets nyhetsmelding om utvalgets sammensetning og mandat.

Published 1. desember 2016 - 9:02 - Updated 23. mai 2017 - 19:12