Bærekraftig besøksforvaltning i frilufts- og verneområder

Om seminaret

Frem til utbruddet av pandemien opplevde Norge en sterk vekst i det naturbaserte reiselivet, fulgt av en kraftig økning av norske borgeres friluftslivsutøvelse i både nærmiljø og feriereiser gjennom pandemiårene. Denne utviklingen har over tid aktualisert og tydeliggjort behovet for kunnskapsbasert og kapasitetstilpasset besøksforvaltning i norske frilufts- og verneområder.

Besøksforvaltning som fagområde er komplekst og berører en rekke ulike fagfelt og sektorer. Årets seminar vil favne bredt med planfaglige, juridiske, samfunnsfaglige, og økologiske perspektiver på besøksforvaltning. Formålet med seminaret er å skape en arena for å dele kunnskap og å synliggjøre fagkompetanse, stimulere til økt debatt om besøksforvaltning, samt å bidra til et møtested for studenter og relevante fagmiljø.

Tentativt program 13. oktober 2022

0900 – 0930:               Ankomst og registrering

09.30 – 10.00:             Innledning: Hva innebærer «besøksforvaltning» og hvorfor er det viktig? Hva betyr «besøksforvaltning» på norsk/nordisk?

10.00 – 12.00:             4-5 fagforedrag inkl pause.

12.00 – 13.00:             Lunsj

13.00 – 14.30:             4 fagforedrag

14.50 – 16.00              Rundebordsdebatt: Hvordan bidra til mer bærekraftig «besøksforvaltning» i norske frilufts- og naturvernområder?

16.00 – 17.00              Pause/spasertur på NMBUs campus med omvisning.

17.00 – 19.00              Mat og mingling. Poster- og videoframvisning. 

 

Praktisk info

Eksterne deltagere betaler en avgift for måltider, studenter deltar gratis.

Link til formell elektronisk påmelding og påmeldingsfrist kommer.

Det vil være mulighet for å følge seminaret digitalt via strømming.

Mer detaljert informasjon om seminaret og programmet kommer.

Seminaret er støttet av Norges forskningsråd.

Published 26. April 2022 - 12:30 - Updated 28. April 2022 - 14:54