NMBU-professor på liste over høyt siterte forskere

NMBUs professor Douglas Sheil er utnevnt av "Web of Science" som en høyt sitert forsker for 2019. Oppføringen er basert på artikler publisert og sitert i løpet av 2008-2018, og har som hensikt å anerkjenne "forskere med bred samfunnsinnflytelse", sier organisasjonen bak oppføringen.

Antall siteringer sier noe om hvor ofte en bestemt vitenskapelig artikkel har blitt henvist til av forskere i andre vitenskapelige publikasjoner. Tallet kan brukes til å måle innflytelse og betydning av en forskers arbeid.

Tropiske skoger og vann

Sheil er en økolog som fokuserer på tropiske skoger, selv om en del av hans siste arbeider har rettet seg mot klima og tilgjengelighet av vann. For å komme på lista har han bidratt til artikler utpekt som "høyt siterte artikler" - rangert blant de 1% beste som ble sitert for sitt fagområde og publiseringsår.

– Det er smigrende å stå oppført blant så mange anerkjente navn og publikasjoner, kommenterer Sheil.

Verdsette de mindre siterte

– Det er imidlertid viktig å merke seg at det ikke finnes noen universelt anerkjent metode for å identifisere hva som utgjør verdifull eller eksepsjonell forskning. Vi har en tendens til å fokusere for mye på ting som lett kan telles, som siteringer, og for lite på immaterielle verdier krever at vi leser og bedømmer selv.

– Jeg vil slå et slag for de mindre siterte vitenskapelige arbeidene, for eksempel de taksonomiske verkene vi er avhengige av for å dokumentere planetenes bemerkelsesverdige mangfold. Det trenger vi.

– Å bli sitert er ikke et mål i seg selv. Mange viktige artikler, faktisk mange av de beste - i det minste etter mitt syn - blir sjelden sitert.

Utvalgte artikler

På spørsmål om noen utvalgte høydepunkter fra publiseringslisten sin, valgte Sheil disse tre artiklene:

Published 25. november 2019 - 12:57 - Updated 20. juli 2021 - 14:54