Hans Fredrik Hoen - ny dekan ved MINA

Hans Fredrik Hoen.

Foto
Håkon Sparre @ UMB
Hoen kommer fra stillingen som forsker og underviser ved MINA. Han har lang erfaring fra lederstillinger ved NMBU. I perioden 2003-2010 var han ansatt som instituttleder ved Institutt for Naturforvaltning og i perioden 2010-2014 var han rektor (valgt) - fram til etableringen av NMBU. Stillingen han nå går inn i som dekan er en åremålsstilling. 

Fokus på samfunnsutfordringene

Som dekan vil Hoen vektlegge hvordan MINA kan bidra med relevant forskning og utdanning av kandidater som er forberedt på å bidra til å løse sentrale samfunnsutfordringer knyttet til miljø og naturforvaltning. Fakultets fag dreier seg om natur og miljø, og hvordan menneskelig aktivitet samvirker med naturen. 

Kunnskapsbaserte avveininger

Hoen påpeker at avveiinger mellom bruk og vern er sentrale spørsmål for utviklingen av bio-/sirkulærøkonomien. Den må være basert på forskning om forvaltning, høsting og utvikling av produkter og tjenester fra jord, skog og utmark. På dette området vil Hoen at MINA skal bidra med ny, forskningsbasert kunnskap og videreutvikle og fornye MINA’s utdanninger.

Published 31. oktober 2019 - 17:42 - Updated 20. juli 2021 - 14:51