Eksperter vil ikke forby palmeolje

Palmeolje brukes i dag i mat, kosmetikk, vaskeprodukter og drivstoff. Produksjonen ødelegger tropiske skoger og artene som lever der. Allikevel forventes bruken å øke kraftig i årene som kommer.

– I underkant av to hundre kritisk truede dyrearter har palmeoljeproduksjon som en av sine hovedtrusler, sier professor Douglas Sheil ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
– Skal vi klare å stanse tapet av det biologiske mangfoldet, må vi slutte å hogge naturskog for å dyrke oljepalme.  

Ny rapport
Sheil er medlem av en ekspertgruppe, IUCN Oil Palm Task Force, som i dag har publisert en rapport om palmeolje og biologisk mangfold. Rapporten viser veien til økt bærekraft i palmoljeindustrien. Den konkluderer med produksjonen av palmeolje vil ha katastrofale effekter på den globale biologiske mangfoldet dersom økningen fortsetter.

Ti ganger så effektiv
Palmeolje er et populært produkt, med god grunn. Den har en lang rekke bruksområder, og er billig å produsere.  

– Oljepalmen er omtrent 10 ganger mer effektiv å dyrke enn soyabønner eller raps, sier Sheil.  
En så produktiv og lønnsom plante har åpenbare fordeler og er ikke lett å utkonkurrere.

– Palmeoljen er her for å bli, sier han.
– Vi må derfor finne bærekraftige løsninger i stedet.

Bomullstopptamarin. En utrydningstruet tamarin som opprinnelig har tilhold i området fra Costa Rica til Colombia i Sør-Amerika. Trues av palmeoljeproduksjon.

Foto
Shutterstock

Anbefaler ikke forbud
Forskerne mener at et forbud mot palmeolje ikke er løsningen på problemet.
– Et forbud mot palmeolje vil mest sannsynlig bare flytte, og ikke stoppe tapet av biologisk mangfold, sier Sheil.

Nøkkelen er økt bærekraft og bevisstgjøring i alle ledd.
– Den globale etterspørselen etter palmeolje vokser, men å gjøre produksjonen mer bærekraftig er opp til oss alle, sier han.

Alle må bidra
– Her er det ingen rask og enkel løsning som fikser alt. Vi har alle har en rolle å spille, og alle ledd i systemet gjøre jobben sin, sier Sheil.   

Han sier videre at regjeringer, produsenter og forsyningskjede må forplikte seg til å øke bærekraften, og ikke minst følge dem.
Sheil oppsummerer hvem som må gjøre hva:

  • Konsumenter og forhandlere må kreve at produksjonen er bærekraftig.
  • Beslutningstakere må vedta politikk som fremmer bærekraftig produksjon, samt begrense bruken i varer som ikke er mat, som for eksempel biodrivstoff.
  • Importland må kreve bærekraftig produksjon.
  • Produserende land må håndheve beskyttelsen av biologisk mangfold og forby avskoging for anleggelse av nye plantasjer.
  • Oljeprodusenter må slutte å hugge regnskog for å anlegge nye plantasjer, og forvalte allerede påvirkede landområder mer bærekraftig enn det de gjør i dag.   

Mindre enn 20 prosent av dagens produksjonen er sertifisert som bærekraftig.

Palmeoljeplantasje sett ovenfra.

Foto
IUCN

Mange negative konsekvenser
Selv om avskoging og tap av biologisk mangfold ofte listes som hovedutfordringene med palmeoljeproduksjon, så har den også andre negative effekter.

– Andre negative konsekvenser av slike plantasjer inkluderer blant annet redusert jord- og vannkvalitet, utslipp av klimagasser og økte konflikter mellom dyr og menneske, for å nevne noe, sier Sheil.

 

Published 26. juni 2018 - 16:39 - Updated 20. juli 2021 - 12:41