Vår historie

Før omorganiseringen inngikk Institutt for landskapsplanlegging, Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) og Handelshøyskolen i Fakultet for samfunnsvitenskap. Etter omorganiseringen ble Handelshøyskolen et eget fakultet. Institutt for landskapsplanleggings fire seksjoner og Institutt for internasjonale miljø og utviklingsstudier (Noragric) formet Fakultet for landskap og samfunn. Fakultetet består i dag av fem institutter: by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, folkehelsevitenskap, eiendom og juss, internasjonale miljø- og utviklingsstudier. 

Som fagområde ble by- og regionplanlegging etablert etter at Norge fikk sin første landsdekkende bygningslov 1. januar 1966. Fagområdet ble først etablert som arealplanlegging i 1968, men skiftet navn til by- og regionplanlegging i 2007.

Eiendomsfag ble etablert som fag i Norge allerede i 1897 under navnet utskifting. Hensikten var å bedre landbrukseiendommer slik at landbruket kunne moderniseres. Navnet ble senere endret til jordskifte. Fra 2006 ble fagområdet utvidet til også å omfatte eiendomsutvikling. Det er et større jusmiljø tilknyttet eiendomsfag.

Utdanningen i landskapsarkitektur ble etablert på Norges landbukshøiskole på Ås i 1919 (den gang utdanning i hagebruk). Fra 2007 ble landskapsingeniør opprettet som nytt fagområde tilknyttet landskapsarkitektur. Det er tilknyttet en egen kunstnergruppe til instituttet, samt en gruppe i grøntmiljø og landskapsingeniører. NMBU har Europas eldste utdanning på feltet, som feiret 100 år i 2019

Masterutdanningen i folkehelsevitenskap på NMBU feiret 10 år i 2017. I løpet av disse ti årene har programmet blitt en av de store utdanningene innen folkehelse i Norge. Fagområdet tar utgangspunkt i kjernekompetansene for folkehelse internasjonalt, samtidig som at det ligger tett opp mot nasjonale mål for folkehelse, og spesielt folkehelseloven.

Internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric, ble etablert i 1986 som et senter ved Norges landbrukshøgskole. Den 1. februar 2005 gikk Noragric over til å bli Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved universitetet.  

Published 29. desember 2017 - 15:01 - Updated 20. januar 2021 - 13:40