Er det egentlig sant at de som bor nærmest sentrum er de mest fysisk aktive?

– De som bor sentralt sykler og går mer som aktive transportformer, men de som bor i utkanten av byene beveger seg mer på fritiden, sier førsteamanuensis Harpa Stefansdottir ved Institutt for by- og regionplanlegging på NMBU.

Sentralt bosatte går og sykler mer til jobben

Det er resultatene av en større undersøkelse av folk i Oslo og Stavangerområdet som gjør at vi må tenke nytt om forskjellene mellom de som bor i sentrum og de som bor i forstedene. Dette er den første studien som ser på all fysisk aktivitet samlet, i stedet for jobbreiser og fritidsaktiviteter hver for seg.

– For de daglige reisene er det slik at de som bor i eller nær sentrum, går og sykler mer enn de som bor i utkanten. Det har internasjonal, særlig amerikansk, forskning vist oss lenge. Og det blir bekreftet av denne studien. Folk som bor i utkanten av byområdene har mer inaktivitet i sine dagligreiser. De kjører mer bil, sier professor Petter Næss, som leder forskningsgruppen Urban bærekraft på NMBU.

Men når vi sammenligner antall minutter med hard og/eller moderat fysisk aktivitet, så er det nesten ingen forskjell på hvor folk bor.

– De som bor i utkanten er faktisk hakket mer aktive, sier Stefansdottir.

Forstadsbeboerne kompenserer med ekstra trening på fritiden

Det betyr at folk i forstedene ser ut til å ta igjen aktiviteten på andre måter på kveldene eller i helgene med joggeturer, treningssentre, osv.

– Vi vet fra tidligere forskning at tilgang til natur og grøntarealer er en viktig faktor både for å være i fysisk aktivitet og for å oppleve god helse og livskvalitet, sier Camilla Ihlebæk, professor i folkehelsevitenskap ved NMBU.

– Men er ikke det fordi det er lettere å komme seg ut i naturen når man bor lengre utenfor sentrum, da? 

– I norske byer er det stor sett kort vei til natur og grøntarealer uansett hvor man bor. Det kan være litt av bakgrunnen for at avstanden til grøntområder ikke slår ut som en forskjell mellom de som bor sentralt og ikke, forklarer Ihlebæk.

– De som bor tettest på sentrum, føler nok ikke helt det samme behovet for å røre på seg i fritiden når de har gått eller syklet til jobben. Kanskje det er en liten kompensasjonsmekanisme, foreslår Petter Næss.

 – At de synes de trenger å mosjonere på andre måter siden de har kjørt til jobben?

– Ja.

Ny metodikk gir nye svar

Det som gjør denne studien ekstra interessant, er hvordan den er gjennomført. Innenfor denne type samfunnsforskning pleier man nemlig ofte å nøye seg med større spørreundersøkelser, såkalt kvantitativ metode. I denne undersøkelsen har man også gjennomført 33 lengre dybdeintervjuer med folk i Stavanger- og Osloområdet.

– Forskningen kombinerer kvantitativ undersøkelse med kvalitative dybdeintervju for å gi bakgrunnen for tallene. Vi måtte vite hva som ligger bak. Hvorfor viser det seg for eksempel i spørreundersøkelsen at tilgang til grøntområder ikke er av betydning, når tidligere studier har funnet ut at det er viktig? Intervjuene belyser at det faktisk er veldig god tilgang til grøntområder uansett hvor man bor i disse byene, og at de er viktige sier Stefansdottir.

 

 

Published 11. February 2019 - 8:07 - Updated 11. February 2019 - 8:08