Meieriet ved Matpiloten

Matpiloten består av flere ulike prosesshaller. Én av disse er Meieriet på NMBU. 

Her har vi utstyr og fagfolk med variert kompetanse på foredling av melk, med fokus på produksjon av konsummelk, syrnede melkeprodukter, iskrem, ost og smør.  

Vi kan produsere meieriprodukter i liten og halvstor skala og vi har avansert analyseutstyr i våre laboratorier.  

I lokalene våre finner du infrastruktur og utstyr for forskning, innovasjon og undervisning.  Vi kan også ta på oss oppdrag for matprodusenter og andre kunder.  

Hva vi kan tilby deg som ønsker å bruke fasilitetene: 

Som kunde hos Matpiloten vil du få tilgang til kompetanse, teknologi og spesialutstyr. 

De fleste om benytter seg av meieriet kommer til oss for å teste hvordan de kan lage et meieriprodukt i pilotskala, eller de ønsker å gjennomføre forsøk for å finne ut av årsakene til kvalitetsproblemer eller hvordan råvarer kan utnyttes bedre.  

Vi kan hjelpe deg med å analysere råvarer og produkter, og vi kan måle reologiske og sensoriske egenskaper i produktene. 

Matprodusenter i alle ledd av verdikjeden kan få skreddersydde løsninger ut fra deres behov. 

Ved Matpiloten er vi opptatt av å finne metoder for en mer bærekraftig matproduksjon og best mulig utnyttelse av råvaren. Dette er kompetanse som du også kan dra nytte av.  

Kompetanse

Vi har fagfolk med variert kompetanse på mat, innenfor områder som: 

 • Næringsmiddelteknologi, -kjemi og –mikrobiologi
 • Produksjonsutstyr
 • Målemetodikk
 • Analyser

Teknologi

Eksempler på utstyr vi har i pilotanlegget: 

 • Varmebehandlingslinjer med separator og homogenisator 
 • Ultrafiltrering  
 • Membranfiltrering 
 • Utstyr for konsentrering og pulverproduksjon  
 • Vakuum inndamper  
 • Spraytørke  
 • Smørkjerne 
 • Utstyr for osteproduksjon 
 • Ystekar (200 L, 500 L og 1000 L)  
 • Ostepresser 
 • Modningslager 
 • Utstyr for å produsere fermenterte produkter  
 • Utstyr for å produsere iskrem 
 • Analyseutstyr 

I tiden framover skal vi: 

 • Oppgradere melkebehandlingslinjene 
 • Oppdatere ysteriet  
 • Oppgradere utstyr for konsentrerte og spraytørkede produkter 
 • Sette inn en ny membranfiltreringsrigg for å fraksjonere melk 
 • Sette inn en produksjonslinje for fermenterte produkter 

Ønsker du å utføre tester hos oss? Ta kontakt!

Kontaktperson: 
Oppdragsleder Ellen Skuterud (tlf. 67 23 25 55 / 409 21 589) 

Relatert innhold
Her har matforskerne sin egen fabrikk

Her har matforskerne sin egen fabrikk

Matpiloten er matforskernes egen fabrikk. På NMBU kan forskerne bruke eget meieri, bryggeri og bioraffineri til finne ut hvordan maten kan bli enda bedre og mer bærekraftig.

Har den norske melka unike egenskaper?

Har den norske melka unike egenskaper?

Ved NMBU er et forskerteam i gang med å studere melk fra norske kyr for å se om den skiller seg fra melk fra andre raser. Er det slik at den norske melka er unik, og hva skyldes det?

Published 14. oktober 2007 - 17:00 - Updated 11. desember 2020 - 9:35